Pokoj na duši a šťastie v rodine

Pokoj na duši a šťastie v rodine
Školné, zdravotné pomôcky, hygienické potreby
Erika Moháriová, sociálna pracovníčka
Pani Milka a jej deti
Pošli DOBRO mamám
452 €
1000 €
45%

Pani Milke a jej deťom venujeme štartovné  do nového života v hodnote 300 eur.
Milka si žila svoj šťastný život, vydala sa a dozvedela sa radostnú správu o svojom tehotenstve. Všetko prebiehalo úplne v poriadku, rodičia sa tešili na príchod prvorodeného syna. Ich šťastie sa pokazilo predčasným pôrodom a ťažkým zdravotným postihnutím syna. Od narodenia má detskú mozgovú obrnu a pridružené ochorenia. Milka si uvedomovala svoju situáciu a to, že Marek bude celý svoj život odkázaný na jej starostlivosť, napriek tomu sa rozhodli mať ďalšie dieťa. Karolína je našťastie zdravá a pre Milku a Mareka je veľkou oporou. So svojou rodinou budovali svoj život, vzali si hypotéku a postupne zveľaďovali svoj domov.  Po rokoch sa však začali ich rodinné problémy, radosť striedal hnev a hádky, Milka so svojím manželom sa vzájomne odcudzovali. Dlhé roky sa v manželstve trápila, nechcela rozbíjať rodinu a trpela. Po dvadsiatich rokoch manželstva sa rozhodla urobiť nový životný krok a požiadala o rozvod. Už netrpela iba ona sama, ale trpeli aj deti. Teraz v čase keď má Milka pred rozvodovým konaním, majetkovým vysporiadaním, zverením detí do osobnej starostlivosti a určením vyživovacej povinnosti sa snažím byť pre ňu oporou, pomáham jej psychicky prekonať ťažké životné obdobie. 
Milka je skromná žena a nepotrebuje teraz nič, iba aby vedela prežiť tieto nasledujúce mesiace. Aby vedela uhradiť všetky svoje poplatky, mesačné náklady na bývanie, zabezpečiť svojim deťom stravu, školu, hygienu a to čo najviac potrebujú. Teraz keď už bývajú sami, sú šťastní a spokojní bez psychického strachu a stresu.

Zoznam darcov a darov

Roman malz (01.08.2019) 10 €
Charitatívna aukcia so SAShE.sk (23.07.2019) 68 €
Veronika Oselska (05.07.2019) 20 €
Robert Šramko (03.07.2019) 16 €
Aukcie s dakujeme.sk (16.06.2019) 38 €
Charitatívna handmade aukcia s dakujeme.sk
Štartovné - Pošli dobro mamám (12.05.2019) 300 €