Oddych pre obetavých starkých

Oddych pre obetavých starkých
Rodinná dovolenka
Monika Rybková
Starí rodičia s dvoma vúčatami
Vianoce s dakujeme.sk
320 €
46%
Darovať
14
Dní do konca
700 €
Cieľová suma

Priatelia, vaše dary znásobime v pomere 1:1, maximálne do výšky 100 eur na jeden dar a 250 eur na príbeh. 
Znásobovanie ukončime, akonáhle bude dosiahnutá cieľová suma.
Predkladám Vám príbeh obetavých starých rodičov, ktorí sa starajú už 9 rokov o 2 vnúčatá. Nelka, deväťročné dievčatko, je ťažko telesne a mentálne hendikepované. Potrebuje neustálu starostlivosť.
Je plienkovaná, kŕmená, vôbec nerozpráva. Chlapec má 15 rokov, s mojou rodinou ho často brávame na dovolenky a medzi seba.
10 rokov som pracovala s podobnými detičkami, a preto viem, aké to je náročné.
Starí rodičia by si po tých náročných rokoch zaslúžili oddýchnuť a zrelaxovať na dovolenke, prípadne na liečení v naších kúpeľoch na Slovensku.

Ďakujem zo srdca všetkým, ktorý podporia obetavé ruky, ktoré naďalej potrebujú slúžiť.

Zoznam darcov a darov

Vianočná aukcia s ďakujeme.sk (12.12.2019) 100 €
Renáta Krausová (10.12.2019) 20 €
Daniel Abrahám (09.12.2019) 30 €
Znásobovanie (02.12.2019) 160 €
Darca (02.12.2019) 10 €