Nádych bez obáv

Nádych bez obáv
Nákup sušičky prádla
Mária Roháčová
Rodinka Povaľačová
Vianoce s dakujeme.sk
500 €
500 €
100%

Znásobovanie se ukončili, bola dosiahnutá cieľová suma. Darovať môžete aj naďalej, všetky Vaše dary pošleme Tonke.
Manželia Povaľačoví sú úžasní ľudia, ktorí sú ochotní kedykoľvek pomôcť iným ľuďom, ktorí to potrebujú.
Tentokrát sú to oni, ktorý potrebujú Vašu pomoc.
Tonka má syndróm dráždivého kašľa a pridružené alergie, ktoré jej znemožňujú vykonávať niektoré pre nás bežné činnosti a spôsobujú častý pobyt na maródke.
Rodinka žije skromne a časté maródky znamenajú výpadok príjmov. Sušička prádla by znamenala skvalitnenie a zlepšenie zdravia pre Tonku.
Spolu s Vami môžeme vyčarovať zdravé Vianoce pre tento úžasný pár, ktorý si to naozaj zaslúži.
Ďakujeme všetkým za pomoc, rodinní priatelia.

Zoznam darcov a darov

Zuzana Malinová (11.12.2019) 20 €
Krásne sviatky!
Amália Fajčíková (11.12.2019) 10 €
anonym . (11.12.2019) 20 €
Slávka Golianová (07.12.2019) 5 €
Mária Magdaléna Golianová (07.12.2019) 5 €
Eva Bajgárová (06.12.2019) 10 €
Emília Gombalová (06.12.2019) 10 €
Miroslava Gazdíková (04.12.2019) 20 €
Ste super ľudia, prajeme Vám hlavne zdravie a božské požehnanie a ďakujeme ???? rod. Gazdíková
Helena Chudivániová (02.12.2019) 10 €
Mária Roháčová (02.12.2019) 20 €
Rodina Bednářová (30.11.2019) 25 €
Paulína Petrusová (30.11.2019) 5 €
Ladislav Kremničan (28.11.2019) 10 €
Rodina Zoľáková (26.11.2019) 20 €
Maria Lysiak (25.11.2019) 40 €
Znásobovanie (25.11.2019) 250 €
Marián Nagy (25.11.2019) 10 €
Mária Nagyová (25.11.2019) 10 €