Vianočné teplo

Vianočné teplo
Vykurovacie palivo - brikety
Erika Moháriová, sociálna pracovníčka
Rodina pána Alexandra
Vianoce s dakujeme.sk
210 €
200 €
105%

Znásobovanie sme ukončili, bola dosiahnutá cieľová suma.
Rodina, pre ktorú je určená vianočná pomoc, sa dlhodobo ocitá v ťažkej životnej situácii. Je to osemčlenná rodina, ktorá žije v obci Mýtne Ludany a ktorá potrebuje pomoc nás všetkých. V rodine sú prítomné mnohé negatívne sociálne patologické javy. Rodičia nie sú v manželskom zväzku. Otec rodiny je poberateľ dôchodkových dávok, výška jeho dôchodku je veľmi nízka. Pre zabezpečenie svojej rodiny páchal trestnú činnosť, za čo bol opakovane vo výkone trestu odňatia slobody. Má nepriaznivý zdravotný stav. Matka je poberateľkou invalidného dôchodku pre nepriaznivý zdravotný stav - schizoafektívna porucha na báze mentálnej retardácie, vrodená duševná zaostalosť mierneho stupňa a iné pridružené psychiatrické ochorenia. Tohto času je zdravotný stav stabilizovaný, lieči sa ambulantne. Z ich partnerského vzťahu pochádzajú tri deti.
Najstarší syn Alexander bol pre závažný trestný čin odsúdený na tri roky. Väzenie mu ovplyvnilo celý život a umožnilo mu zamyslieť sa nad jeho zmyslom . Napriek tomu, že výkon trestu odňatia slobody sa s ním bude viazať celý jeho ďalší život, ho to zmenilo. Začal k životu pristupovať zodpovedne a so svojou priateľkou si založil rodinu a vychovávajú polročného syna. Napriek odsúdeniu zo strany spoločnosti sa pomaly snaží zmeniť a riešiť svoju náročnú životnú situáciu.
Druhý syn Frederik je ťažko zdravotne postihnutý – detská mozgová obrna, mentálna retardácia, poruchy správania, sociálna a emocionálna deprivácia.
Najmladší syn je ťažko zvládnuteľný, problémový, ukončil povinnú školskú dochádzku a v štúdiu nepokračuje. V domácnosti s nimi žije aj brat pani Valérie, ktorý je bez príjmu. Obývajú schátraný rodinný dom.
V súčasnosti sa najstarší syn Alexander so svojou priateľkou snažia zlepšovať situáciu a s pomocou sa im to malými krokmi darí. Podarilo sa zapojiť elektrickú energiu, rodina zatiaľ kúri drevom, chýbajú sanitárne miestnosti.
Teplo pre mnohých z nás predstavuje prirodzenú súčasť domova. Niektoré rodiny sa trápia príchodom zimného obdobia, pretože im pribúdajú starosti so zabezpečením vykurovacieho paliva. Podobne je na tom aj pán Alexander so svojou rodinou. Vianočný dar vo forme brikiet by pomohol osemčlennej rodine zvládnuť zimné dni a odbremenil by rodinu od finančných ťažkostí.
Každá pomoc je nich veľmi dôležitá. Vaša pomoc im pomôže prežiť Vianoce a zimné dni v teple a posilní v nich nádej, že nám nie je ľahostajný ich osud. Za každú pomoc veľmi pekne ďakujem.

Zoznam darcov a darov

V K (12.12.2019) 64 €
Robert Šramko Šramko (10.12.2019) 8 €
Laco Strašil (10.12.2019) 20 €
Jana Hanušovská (10.12.2019) 20 €
Znásobovanie (02.12.2019) 73 €
Veronika Oselska (02.12.2019) 25 €