Vianočný zázrak

Vianočný zázrak
Vykurovacie palivo - brikety
Erika Moháriová, sociálna pracovníčka
Rodina pána Tibora
Vianoce s dakujeme.sk
200 €
67%
Darovať
15
Dní do konca
300 €
Cieľová suma

Priatelia, vaše dary znásobime v pomere 1:1, maximálne do výšky 100 eur na jeden dar a 250 eur na príbeh. 
Znásobovanie ukončime, akonáhle bude dosiahnutá cieľová suma.
Ťažký životný osud a nepriaznivé životné podmienky mnohí z nás nedokážu bez pomoci a podpory rodiny a spoločnosti zvládnuť. S nepriazňou osudu bojuje aj rodina pána Tibora a pani Ivety. Rodina sa dlhé roky ocitá v ťažkej životnej situácii a majú pocit odmietania až vylúčenia. Ich inakosť ovplyvňuje ich život a denne bojujú so svojím osudom. Najsmutnejšou skutočnosťou je, že v rodine a takýchto ťažkých podmienkach vyrastajú maloleté deti. Tieto podmienky im nedokážu zabezpečiť zdravý a harmonický vývoj a možnosť prežiť bezstarostné detstvo. Rodina obýva rodinný dom, bytové podmienky sú nevyhovujúce. Čiastočne sú zapojené inžinierske siete, elektrina je ale kúria drevom. Rodina bojuje aj s nedostatkom finančných prostriedkov. Pán Tibor je poberateľ invalidného dôchodku, jeho manželka poberá štátne sociálne dávky. Z ich manželstva pochádzajú dospelé ale ešte aj maloleté deti. Niektoré ich dospelé deti žijú svoj život, ale dve deti so svojimi rodinami žijú v rodičovskom dome. Spoločne ich žije v rodinnom dome 12, z čoho 8 sú maloleté deti.
Pán Tibor sa snaží svoju rodinu zabezpečiť a robí všetko čo je v jeho silách. Niekedy to však nestačí a je potrebné podať pomocnú ruku a pomôcť im. Spoločnými silami vieme rodinu obdarovať na najkrajšie sviatky roku – Vianoce a odbremeniť ich od starostí so zabezpečením dreva na zimné dni. Pretože ak chceme byť šťastní, spokojní, žiť vo svete bez problémov a starostí, v porozumení, kde si navzájom pomáhame, je potrebné, aby sme urobili prvý krok a všímali si ľudí okolo nás, ktorí žijú opustene, ktorí pomoc potrebujú a tak dokážeme zabezpečiť krajší svet.
Za všetku pomoc a podporu Vám ďakujem.

Zoznam darcov a darov

Vianočná aukcia so Sashe (12.12.2019) 17 €
Bill Gates (06.12.2019) 8 €
Lucis ♥ (02.12.2019) 50 €
Znásobovanie (02.12.2019) 100 €
Veronika Oselska (02.12.2019) 25 €