Príbeh ženy s veľkým srdcom

Príbeh ženy s veľkým srdcom
Potraviny, lieky, hygienické potreby, hypotéka, štúdium
Katarína Mičková
ThLic. PhDr. Andrea Tolnayová
Pošli DOBRO mamám
500 €
800 €
63%

Mame Andrei a dcérke Katke venujeme štartovné 250 €. Vďaka trom darcom znásobime Vaše dary, maximálne však do výšky 200  na jeden príbeh.
Znásobovanie ukončíme, akonáhle bude dosiahnutá cieľová suma.
Milí darcovia, smutný životný príbeh pani Andrey sa začal písať pred niekoľkými rokmi, keď sa jej rozpadlo manželstvo. Spúšťačom manželskej krízy boli časté hádky manželov, pre rozdielne pohľady na náboženstvo. Zatiaľ čo pani Andrea bola praktizujúca veriaca, jej manžel bol ateista, ktorý jej bránil vo viere. Problémy sa čoraz viac prehlbovali, no úskalie, ktoré definitívne rozdelilo ich manželstvo bola skutočnosť, že manžel odmietol mať s pani Andreou deti. Nasledoval rozvod. 
Keďže pani Andrea vždy túžila po deťoch a rodine, rozhodla sa osvojiť si dieťa. Po niekoľkoročnom čakaní sa konečne dočkala vytúženého ročného dievčatka, ktoré sa volá Katka. Katka prežila ťažké prenatálne obdobie. Jej biologická mama bola závislá na alkohole, omamných látkach a niekoľkokrát sa pokúšala o cielenú interrupciu. V dôsledku spomínaných udalostí sa Katka narodila s diagnózou - nešpecifikovaná porucha mozgu. Niekoľko rokov s ňou pani Andrea chodila každodenne plávať, dvojfázovo s ňou cvičila a kupovala jej špeciálnu stravu. Správnou intervenciou sa dcérkin zdravotný stav zlepšil. Katka je však často chorá, nakoľko má poškodenú a oslabenú imunitu. Vzťah matky a dcéry je veľmi intenzívny. V súčasnosti má Katka 13 rokov.
Ďalšia rana osudu prišla v novembri 2019, kedy mala pani Andrea vážny úraz chrbtice a ostala práceneschopná.Nasledovala strata zamestnania.
Od 9.3. 2020 je evidovaná na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny ako nezamestnaná, no dávku v nezamestnanosti jej nebola stále vyplatená. Situáciu zhoršuje skutočnosť, že pani Andrea má hypotéku, ktorú je potrebné splácať ešte niekoľko rokov. Problému na vážnosti pridáva aj súčasná situácia súvisiaca s COVID-19, ktorá jej bráni nájsť si zamestnanie, alebo brigádu. Vzhľadom k vymenovaným skutočnostiam sa pani Andrea s Katkou ocitli v hmotnej núdzi, keďže mesačné výdavky sú podstatne vyššie ako je príjem rodiny.
V súčasnosti pani Andrea študuje externou formou na VŠ, kde si dokončuje 3. stupeň vysokoškolského vzdelania. No keďže sa aktuálne  nachádza vo veľmi zložitej situácií, nemá financie ani na úhradu školného t. j. 500 eur, čo predstavuje ročný poplatok za štúdium. Obáva sa, že ak ich neuhradí, bude jej 3,5 – ročné úsilie zbytočné.
V poslednom období si bola nútená požičať peniaze na živobytie od kamarátky, no čoskoro ich musí vrátiť. 
Na základe vymenovaných skutočností je zrejmé, že pani Andrea je v existenčnej tiesni a potrebuje finančnú pomoc, ktorá bude využitá nie len na potraviny, lieky a hygienu, ale aj na hypotéku a štúdium. Keďže s pani Andreou spolupracujeme dlhé roky (v rámci organizácie SPDDD-Úsmev ako dar), vieme, že je to osoba s veľkým srdcom, ktorá vždy pomáhala iným, aj keď sama nikdy nežila v prepychu. Preto sme sa rozhodli zapojiť ju do tejto výzvy.
Verím, že Vás tento príbeh chytí za srdce rovnako, ako mňa a pomôžete pani Andrey v jej nepriaznivej životnej situácii.

Spolu s pani Andreou,

Vám všetkým dobrým ľuďom ĎAKUJEME

Príbeh ženy s veľkým srdcom

Zoznam darcov a darov

dobrodinec (23.06.2020) 43 €
Pošli Dobro mamám - znásobovanie (08.06.2020) 51 €
Robert Šramko Šramko (08.06.2020) 8 €
Pošli Dobro mamám - štartovné (03.06.2020) 250 €
Aukcia so SasHe.sk (02.06.2020) 148 €