Lepšia budúcnosť pre tri deti

Lepšia budúcnosť pre tri deti
Postele, oblečenie, školské potreby
Marek Koltáš
Andrea Horváthová
Nadácia Markíza - Pošli dobro mamám
186 €
21%
Darovať
51
Dní do konca
900 €
Cieľová suma

Vďaka Nadácii Markíza a našim dvom darcom budeme znásobovať Vaše dary v pomere 1:1, do výšky 50 eur na jeden dar a 300 eur pre jeden príbeh.
Andera je 27-ročná mamička, žije sama so svojimi tromi maloletými deťmi vo veľmi skromných podmienkach.
Jej život sa značne skomplikoval po nástupe otca detí do výkonu trestu.
Bytové pomery, v ktorých žije sú na veľmi nízkej úrovni.
Žije len v provizórnych podmienkach, v príbytku postavenom z paliet. Domácnosť nedisponuje ani zdrojom pitnej vody a ani elektrinou.
Vodu, ako aj elektrinu si zabezpečujú od jej otca, ktorý býva v susedstve.
Najstaršie dieťa navštevuje toho času nultý ročník základnej školy, mladší syn materskú školu a najmladšia dcéra má len tri roky.
Aj keď je otec detí od februára 2020 vo výkone trestu, občas sa snaží prispievať aj na výživu detí. Niekedy pošle 40 €, inokedy len 27 €.
Andrea poberá rodičovský príspevok a prídavky na deti, v celkovej sume 352 € mesačne.
Snaží sa vychovávať všetky tri deti tak, aby netrpeli nedostatkom. Zlá finančná situácia jej často nedovolí zabezpečiť všetko to, čo by potrebovali, aby bol vývoj detí čo najlepší.

Prosím, pomôžme jej spolu dať deťom lepšiu budúcnosť, ďakujem Marek.

Zoznam darcov a darov

Maros Visnovsky (10.05.2021) 16 €
dana dana (07.05.2021) 20 €
Znásobovanie (01.05.2021) 86 €
Branislav Sandtner (30.04.2021) 64 €
Veľa šťastia