Ja si poradím

Ja si poradím
Mesačný príspevok na cestovanie autom, kúpa kurína
Vlasta Piecková Beňová
Janka Kresanová
Vianoce 2022 s dakujeme.sk
0 €
0%
Darovať
32
Dní do konca
2000 €
Cieľová suma

Vaše dary znásobíme v pomere 1:1, maximálne však do výšky 50 eur na jeden dar a 230 eur pre jeden príbeh.
Janka je tri roky vdovou, manžel zomrel náhle doma. Ostala sama s dvomi dcérami, staršia je vysokoškoláčka a mladšia navštevuje strednú školu.
Mladšia má atypický autizmus.  Má aj stravovacie ťažkosti, poruchy spánku, afektívne a agresívne prejavy. Jej komunikačná schopnosť je narušená, je duševne zaostalá a trápia ju a fóbické poruchy.
Rada sa hrá s hračkami a to má už 19 rokov. Do školy ju sprevádza mamka Janka. Úrady im zamietli príspevok na benzín, tak musia chodiť autobusom.
Bývajú v malej dedinke, kde si v záhrade čo to dopestujú. Mama Janka zvláda aj mužské práce okolo domu a v záhrade, keďže jej iné neostáva.
Janka chce chovať sliepky a byť tak čiastočne sebestačná.
Toho času žijú len s úspor po manželovi a rodinných prídavkov, pretože im zamietli opatrovateľský príspevok.
Príjem rodiny je invalidný dôchodok mladšej dcéry a rodinné prídavky na staršiu dcéru Lucku. Janka má pozastavený vdovský dôchodok a poberá polovičný sirortský dôchodok.

Preto by sme radi s Vašou pomocou získali peniaze na kurín, benzín na vozenie do školy a počítač pre staršiu dcéru Lucku.
Srdečne ďakujeme.

Ja si poradím

Zoznam darcov a darov