Neutíchajúci kolotoč problémov

Neutíchajúci kolotoč problémov
Nájomné
Mária Demeová
Pani Gabriela
238 €
48%
Darovať
30
Dní do konca
500 €
Cieľová suma
Spectrum venuje pani Gabriele 77 eur na nájom.
Príbeh pani Gabriely je dlhý, zamotaný, plný smútku a neutíchajúcich problémov, v ktorých sa neustále točí jej doterajší život.
 
Bola to zhoda náhod, ktorá nás sociálnych pracovníkov priviedla ku pani Gabriele a jej životnému príbehu. Napriek tomu, že sme boli blízko, sme o pani Gabriele netušili, aj keď býva na ubytovni, kde priamo sídli naše Komunitné centrum. Na jednom pracovnom stretnutí nás o jej životnom príbehu a problémoch informovali zamestnanci Dlhovej poradne. 
Na sociálnej ubytovni, kde pani Gabriela momentálne  býva, žije 50 rodín, fluktuácia je tu veľmi veľká, žije v nej mnoho ľudí a rodín z rôznych obcí. Niektorí sa hanbia, alebo nevedia o možnostiach riešenia svojich problémov, najmä ak nie sú zorientovaní, alebo nepoznajú ľudí, ktorí by im poradili kam a na koho sa obrátiť. 
Pani Gabriela prežila pekný, plnohodnotný život. Má tri dospelé deti, dvoch synov a jednu dcéru, ktorí už majú svoje vlastné rodiny. 
Po smrti manžela si pani Gabriela našla priateľa a presťahovala sa za ním do iného mesta a iného regiónu. Tento vzťah nebol najlepší, a tak začala pani Gabriela žiť sama. 
Deti ju pre tento vzťah odvrhli, ale ona na svoje deti nikdy nezabudla a v najťažších chvíľach života pri nich stála. Stála aj pri svojom synovi, ktorý žije so svojou rodinou na ostrove Tenerife, kde sa za ním po jeho chorobe presťahovala, aby svojmu jemu a jeho manželke s vnučkou bola na pomoci. 
Pomáhala pri výchove s vnučkou, starala sa o domácnosť, ako aj o svojho syna, ktorý vážne ochorel.
Neskôr, keď sa jeho stav zlepšil, sa pani Gabriela vrátila spať na Slovensko a pomáhala rodine finančne aj z diaľky. Keďže z dôchodku to nebolo možné, tak chodila aj napriek podlomenému zdraviu pracovať ako opatrovateľka do Rakúska, aby synovej rodine mohla finančne pomohla prežiť do obdobia, kým mu schválili invalidný dôchodok, ktorý sa veľmi ťažko vybavoval.
 
Žiaľ pani Gabriela časom už nemohla chodiť pracovať do Rakúska, tak hľadala iné možnosti ako si privyrobiť a pomáhať tak synovi.
Hľadala aj na internete rôzne pracovné príležitosti na doma, na telefón a podobne. A ako to už býva zvykom pri dôchodcoch a v ťažkých situáciách života sa pripletú aj podvodníci, ktorí dôverčivosť a ťažký osud ľudí vedia zneužiť pre svoje účely a neobišlo to ani pani Gabrielu. 
A tu sa začali jej problémy ešte viac znásobovať, nakoľko po dlhých peripetiách sa zistilo, že boli zneužité jej údaje na rôzne úvery a finančné podvody.
Keď však potrebovala od svojich detí pomoc, nereagovali. Nakoniec sa z Martina dostala až do Hnúšte na sociálnu ubytovňu, kde žije do dnes.
Má na krku finančné problémy, zdravotne problémy a už nemá ani na úhradu nájomného a na živobytie, nakoľko banky, ktorým dlhuje aj pre svojho syna a pre svoju dôverčivosť si berú svoje. 
Ako sociálni pracovnici sme už podnikli prvé kroky k riešeniu jej problémov, oslovila nás dlhová poradňa, ktorá už o jej probléme vedela. Spolupracujeme na riešení jej dlhov.
Dôchodok,  z ktorého pani Gabriela nevidí už ani cent, jej bude o niekoľko mesiacov zasielaný na poštu. Na preklenutie tohto ťažkého obdobia potrebujeme nájsť finančné prostriedky na to najhlavnejšie na strechu nad hlavou.
 
Preto prosíme dobrých ľudí, dobrej vôle, aby pomohli tejto žene, osudom skúšanej a opustenej vlastnou rodinou, ktorá napriek všetkému sa snaží bojovať s nepriazňou osudu. 

Zoznam darcov a darov

Spectrum (09.03.2023) 77 €
S láskou :)
Ondrej Galko (09.03.2023) 61 €
I. K. (02.03.2023) 100 €
Dúfam že Vám trochu pomôžem. Pán Ježiš nech je s Vami, verte mu.