1. Môj dar

Únia materských centier
Súhlasím s pravidlami ďakujeme.sk Potvrdzujem, že údaje, ktoré uvádzam sú pravdivé a presné. Svojim podpisom súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Potvrdzujem, že údaje, ktoré uvádzam sú pravdivé a presné. Svojim podpisom súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

2. Moje údaje

3. Spôsob platby

Po zadaní prvej platby je pravidelný dar účtovaný 28. deň každého nasledujúceho mesiaca. Pravidelnú platbu je možné kedykoľvek zrušiť prostredníctvom linky uvedenej v potvrdzovacom emaile, ktorý Vám bude zaslaný po prvej platbe.