Zaregistrujte sa

Súhlasím so spracovaním osobných údajov Súhlasím s tým, aby OZ Wellgiving spracovalo moje osobné údaje na portáli dakujeme.sk v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov darcovského portálu dakujeme.sk. Osobné údaje poskytujem za účelom transparentnosti a dôveryhodnosti systému.
Súhlasím s posielaním informácií o výzvach a o činnosti darcovského portálu dakujeme.sk