Organizácie

4W

Členovia združenia aktívne participujú v službe rôznym spoločenstvám, organizujú spoločenské a kultúrne podujatia...

Darovať

A-megan, n.o. Denné centrum dúhový domček

Organizácia je zriaďovateľom denného stacionáru a denného centra pre ľudí so zdravotným postihnutím. Poskytuje...

Darovať

AC Rubikon, n.o.

Sme autistické centrum. Momentálne máme v zariadení 50 detí. Osud detí s autizmom nie je ľahký, preto sa snažíme...

Darovať

ADAM

ADAM je občianske združenie s právnou subjektivitou s celoslovenskou pôsobnosťou, zaregistrované na MV SR dňa 27....

Darovať

AEVITAS, n. o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV

Dobrý deň, sme nezisková organizácia AEVITAS, n.o. – ZARIADENIE PRE SENIOROV, ktorej poslaním je poskytovať humanitárnu...

Darovať

Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON

O SIMEONE Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON je nezisková organizácia - účelové zariadenie cirkvi,...

Darovať

Agentúra špecializovaných služieb pre autistov...

V našej organizácii poskytujeme kvalitné špecializované sociálne poradenstvo, našimi klientmi sú ľudia s najrôznejšími...

Darovať