1. Môj dar

Mama Petra chce aby jej deti mali lepšiu budúcnosť

Súhlasím so spracovaním osobných údajov Súhlasím s tým, aby OZ Wellgiving spracovalo moje osobné údaje na portáli dakujeme.sk v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov darcovského portálu dakujeme.sk. Osobné údaje poskytujem za účelom transparentnosti a dôveryhodnosti systému.
Súhlasím s posielaním informácií o výzvach a o činnosti darcovského portálu dakujeme.sk

2. Moje údaje

3. Spôsob platby

Po zadaní prvej platby je pravidelný dar účtovaný 28. deň každého nasledujúceho mesiaca. Pravidelnú platbu je možné kedykoľvek zrušiť prostredníctvom linky uvedenej v potvrdzovacom emaile, ktorý Vám bude zaslaný po prvej platbe.