Získavajte dary cez svoj web

 1. Pokiaľ vám záleží na tom, aby vás ľudia podporili, vložte darovací formulár na viditeľné miesto - ideálne do prvého horného rohu stránky.
 2. Skopírujte HTML kód nižšie a vložte ho na miesto podľa bodu 1.
  <form id="form_donate" method="GET" action="https://dakujeme.sk/chcem-darovat"><br />
  <input type="hidden" name="id_organization" value="842" />
  <fieldset>
  <p>Môj dar:<br /><select name="amount">
  <option value="7">7.00€ </option>
  <option value="8">8.00€ </option>
  <option value="16">16.00€ </option>
  <option value="32">32.00€ </option>
  <option value="64">64.00€ </option>
  </select></p><br />
  <input id="submit" type="submit" value="Chcem darovať" /><br />
  </fieldset>
  <a href="https://dakujeme.sk" title="Ďakujeme.sk: Darujte tu a teraz - online">Ďakujeme.sk</a><br /><br />
  </form>
 3. Hotovo. Pošlite mail svojim priateľom a podporovateľom echo, že jednoduchší spôsob ako podporiť vašu organizáciu neexistuje.