DOBRO V NÁS nemá hraníc. ĎAKUJEME 1000x!

Vec: Vyúčtovanie verejnej zbierky Dakujeme.sk SVS – OVS3-2016/026290

Presne 204 074,52 eur sme mohli venovať vďaka vašej štedrosti deťom, rodinám, ktorým život namiešal osud s mnohými prekážkami.

Napriek tomu sa nevzdávajú, veria v dobro v nás a majú nádej, že sa nájdu ľudia, ktorí im pomôžu.

Vďaka vašej štedrosti sme od 5.9. 2016 do 31.5.2017 získali na pomoc ľuďom s neľahkým osudom sumu 206.828,71 eur..

Náklady na zbierku boli 2 754,19 eur.

Finančné prostriedky a vecné dary sme venovali deťom a ľuďom s postihnutím, trpiacim vážnymi ochoreniami, ľuďom a rodinám v hmotnej núdzi alebo na podporu činnosti a rozvoja verejnoprospešných organizácií.

Finančné prostriedky sme získavali prijímaním finančných prostriedkov na tieto účty - 2628076464/1100 Tatra banka, a. s. a  0189551083/0900 Slovenská sporiteľňa, a. s.

Čistý výnos zbierky vo výške 204 074,52 eurbol poukázaný týmto deťom, rodinám a organizáciám: 

Účel

Výška daru

Postele, matrace, protizápalové výživové doplnky, vitamíny, životné potreby pre Zuzanu s diagnózou Crohnova choroba

5875

Rehabilitácie pre Leu s diagnózou DMO

331

Rehabilitácie pre Adamka s postihnutím

606,83

Pomoc pre deti na onkologickom oddelení

257

Zariadenie domu pre Patrika s diagnózou spilnálna svalová atrofia, ktorý prišiel o ocka

933,02

Životné potreby pre pána Kissa bez domova

120

Rehabilitácie pre Peťka s diagnózou DMO

749,2

Úprava auta pre študentku Viki s postihnutím

2523,77

Rehabilitácie, lieky pre Tomáška s diagnózou Xeroderma Pigmentosum, autizmus a inými

265

Hipoterapia pre Martinku s diagnózou hypotónia

220

Životné potreby pre rodinu v núdzi

188

Chodítko Flux pre Alexandru s diagnózou DMO

700

Rehabilitácie pre Jožka s diagnózou DMO

149

Rehabilitácie, kúpeľné liečby, hydromasážna vaňa, chodítko, kočiar pre Karolínku s diagnózou DMO

680,83

Špeciálny kočík pre Viki s viacerými diagnózami

2837

Rehabilitácie pre Matúška s diagnózou DMO

60

Kúpeľná liečba pre dvojičky Zuzanku a Sárku s diagnózou DMO

524

Životné potreby pre Jozefa v núdzi

10

Životné potreby pre rodinu v núdzi

70

Zakúpenie Kyani produktov pre Jakuba s viacerými diagnózami

341

Rehabilitácie pre Lianku s diagnózou DMO

828

Rehabilitácie pre Lianku s diagnózou DMO

3000

Životné potreby pre Jozefa s postihnutím

145

Zdravotné pomôcky a lieky pre Ondrejka s diagnózou rázštep chrbtice

118

Zdravotné pomôcky a lieky pre Luku s viacerými diagnózami

212

Životné potreby pre matku v núdzi

10

Rehabilitácie pre Mareka s postihnutím

135

Zdravotné pomôcky pre Mateja s diagnózou DMO

10

Rehabilitácie pre Michaelu s diagnózou DMO

111

Zakúpenie oleja z Cédra Sibírskeho pre Paťka s diagnózou autizmus

557

Rehabilitácie pre Riška v bdelej kóme

700

Rehabilitácie pre Števka s diagnózou DMO

880

Životné potreby pre pani Hildu a jej dcéru v núdzi

292

Rehabilitácie pre Nikolku s postihnutím

1000

Rehabilitácie, špeciálny kočík pre Jožka s diagnózou DMO

489

Očný komunikátor pre Riška s onkologickým ochorením

1700

Olej z Cédra Sibirskeho pre Viki s diagnózou DMO

150

Životné potreby pre pani Soňu

57

Zdravotné pomôcky, hygienické potreby, životné potreby pre rodinu Patrika s diagnózou svalová dystrofia

715

Náklady na liečbu, lieky, vitamíny, špeciálne potraviny pre osamelého otca s onkologicky chorým synom

1562,75

Zdravotné pomôcky pre Lauru s viacerými diagnózami

134

Pomoc pre osamelú matku v núdzi

1155,56

Zdravotné pomôcky pre Martinka, ktorý je 80% zdravotne ťažko postihnutý, fyzicky aj mentálne

231

Rehabilitácie pre Angelu s diagnózou zápal centrálnej nervovej sústavy

650,36

Pomoc na získanie invalidného dôchodku pre chorého otca rodiny

6227

Rehabilitácie pre Natálku s diagnózou DMO

965

Rehabilitácie pre Natálku s diagnózou DANDY-WALKER, hypotonický syndróm s ataxiou

310,7

Pomoc rodine, ktorej požiar zničil dom

121

Rehabilitácia, zdravotné pomôcky pre Sáru s rozsiahlym rázštepom chrbtice

1763

Operácia metódou Ulzibat pre Branka s diagnózou DMO

1686

Životné potreby pre rodinu pani Ruženky - chorého syna a manžela

500

Na zotavenie a pomoc pre Evičku s postihnutím a jej mamu, životné potreby

234

Rehabilitácie, životné potreby pre rodinu Filipka s diagnózou DMO

384

Lieky, ortopedické topánky, knihy, školské potreby, drogéria, životné potreby pre osamelú matku dvoch detí

273

Polohovateľná postel, hygienické potreby, lieky, vitamíny pre Kristiána s diagnózou Gaucherova choroba

266

Životné potreby pre rodinu Laury s diagnózou DMO

166

Rehabilitácia pre Lukáša s diagnózou Perthesova choroba

752,83

Rehabilitácia, operácia kĺbu v Brne pre Lenku s diagnózou DMO

925,75

Strava, oblečenie, obuv, životné potreby pre mnohodetnú rodinu s chorou dcérou

500

Lieky, zdravotné pomôcky pre Mária, pacienta v bdelej kome

141

Rehabilitácie pre Martinku s diagnózou DMO

537

Špeciálne upravený kočík pre Mateja s diagnózou DMO

171

Rehabilitácie pre Mišku s viacerými diagnózami - hydrocefalus, Dandy Walker a ďaľšie

1500

Životné potreby pre osamelú matku 4 detí, syn Kristián je onkologický pacient

353

Terapeuticko-rehabilitačný pobyt v Šoproni v Maďarsku pre nepočujúceho Mareka s diagnózou DMO

750

Životné potreby, pomôcky, špeciálna škola pre Nikolasa s mentálnym postihnutím

1500

Rehabilitácie, životné potreby pre pani Oľgu s viacerými diagnózami

98

Nákup dreva na zimu pre rodinu Riška s diagnózou DMO

520

Ubytovanie počas rehabilitačného programu pre Samka s diagnózou DMO

1000

Rehabilitácie Therasuit pre Sebastiánka s diagnózou DMO

708

Doplatky za lieky, rehabilitačné a zdravotné pomôcky pre Tomáška s diagnózou DMO

157

Rehabilitácie, zdravotné pomôcky pre Tichomíra s diagnózou DMO zo 4 detnej rodiny

82

Životné potreby pre osamelú matku 4 detí, dcéra je onkologický pacient

1000

Životné potreby pre tri siroty, najstaršia sestra je onkologická pacientka

4408

Pomoc pre 4 detnú rodinu v núdzi s onkologicky chorou dcérou

600

Terapie a špeciálna liečba spre Oliverka s diagnózou autizmus

231

Pomoc rodine v núdzi po požiari

30

Operácia metódou Ulzibat pre Alexandru s diagnózou DMO

280

Životné potreby, nájomné pre viacdetnú osamelú matku s chorou dcérou

1063,75

Pomoc pre vdovu s chorým synom

42

Kurivo pre štvordetnú rodinu pána Kamila s onkologickým ochorením

478

Vertikalizačné a polohovacie zariadenie pre Krištofa s diagnózou spinálna muskulárna atrofia

4264

Liečba, rehabilitácie, životné potreby pre pani Darinu s viacerými diagnózami

233

Na prenájom bytu, životné potreby pre trojdetnú rodinu v núdzi

1046

Životné potreby pre Ruženu a Valéra v núdzi

230

Životné potreby pre rodinu Popovičovú v núdzi

171

Rehabilitačné cvičenia pre Veroniku s diagnózou DMO

148

Špeciálna liečba pre ťažko chorú pani Máriu

111

Strava, lieky, oblečenie, životné potreby pre pani Zlaticu a jej manžela

121

Potraviny, šatstvo a lieky pre chorú matku s dvomi deťmi

191

Lieky, injekcie, vytúžená parochňa zo živých vlasov pre Ivanku s diagnózou alopecia areata totalis

27

Operácia metódou Ulzibat pre Marcela s diagnózou DMO

834

Na rehabilitáciu a životné potreby pre osamelú matku s dvoma deťmi

468

Životné potreby pre ZŤP pani Janku

180

Životné potreby pre Valériu s onkologickým ochorením

141

Lieky, vitamíny, dezinfekčné prostriedky pre Paťka s onkologickým ochorením

710

Liečba, lieky, vitamíny, životné potreby pre Erika s onkologickým ochorením

315

Životné potreby pre pani Anastáziu, ktorá je ZŤP

127

Strava, školné, cestovanie za lekárom, rehabilitácie, životné potreby pre Kajku, ktorá žije s babkou

2529,75

Životné potreby pre osamelú matku s malou dcérou

191

Pomoc pre štvordetnú rodinu v núdzi

566

Životné potreby pre osamelú matku s malou dcérou

474

Oprava auta pre rodinu Alexandry s diagnózou autizmus

800

Rehabilitácie pre Damiánka s diagnózou DMO

1500

Rehabilitácie, zdravotné pomôcky pre Patti s ťažkým postihnutím

659

Špeciálna liečba pre ťažko chorú Ellis

176

Rehabilitácie pre Dominka s diagnózou DMO

1240

Rehabilitácia v Maďarsku pre Lenku s vzácnou genetickou neurologickou poruchou, Niemann - Pickova choroba typ C

783

Rehabilitácie pre Maťka s postihnutím

300

Rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach pre Danielu s diagnózou DMO

460

Hygienické pomôcky termálne kúpele a životné potreby pre Renátku s ŤZP

401

Liečenie, vyšetrenia, lieky, vitamíny, životné potreby pre štyri deti žijúce len s mamou

3098

Rehabilitačný pobyt v Maďarsku pre Mareka s diagnózami Downov syndróm, DMO a ďaľšími

267

Nová posteľ pre Maroša s postihnutím

300

Životné potreby pre slobodnú matku vo finančnej tiesni

16

Ortopedická obuv robená na mieru, lieky, životné potreby pre Nikolku s diagnózou DMO

116

Rehabilitácie pre Tommyho s vývojovým ochorením mozgu zvaným lisencefália

858,83

Životné potreby pre osamelú matku a jej 10 detí

292

Rehabilitácie metódou Therasuit a zaplatenie školy pre Martinka

105

Potraviny, teplé oblečenie pre osamelú matku s dvoma deťmi.

292,62

Darčeky pre dve rodiny v núdzi

116

Podpora pre VŠ študentku Lenku z mnohodetnej rodiny v núdzi

310

Životné potreby pre štvordetnú rodinu v núdzi

500

Súkromné rehabilitácie pre Tatianku s diagnózou DMO, ktorá žije len s mamkou

230

Životné potreby pre 5 detnú rodinu Dominiky s onkologickým ochorením

549

Terapie pre Jožka s diagnózou autizmus

91

Terapie pre  dvoch bratov s diagnózou autizmus

1210

Rehabilitácie a životné potreby pre rodinu Karolínky s diagnózou DMO

1200

Rehabilitačné a zdravotné pomôcky pre sestry Timejku a Bianku s diagnózou cystická fibróza

974,83

Rehabilitácie pre Timka s diagnózou DMO

551

Životné potreby pre chorú matku s dvoma chorými synčekmi

15560

Životné potreby pre týranú matku v núdzi

52

Operácia metódou Ulzibat a rehabilitácia pre Timejku s diagnózou DMO

1630

Liečenie v Kováčovej a nevyhnutné zdravotné pomôcky pre sirotu Jarku s postihnutím

7582

Cestovné k lekárom, lieky, životné potreby pre štvordetnú rodinu s ťažko chorým synom

1574

Bezbariérové bývanie, lieky a životné potreby pre týranú ženu, ktorá sa stará o chorú mamu

234

Prerábka domu na bezbariérový pre Klaudiu s viacerými diagnózami

1556

Pobyt v kúpeľoch, lieky, drogéria, pekárnička pre Veroniku s diagnózou Downov syndróm a autizmus

700

Doplatok na elektrický vozík pre Františka s diagnózou DMO

196

Pomoc pre osamelú matku s chorou dcérou

20

Rehabilitácia v Adeli Medical Centrum Pieštany pre Viktorku s diagnózou DMO

1082

Špeciálne vyšetrenia v Prahe potrebné na zaáchranu malého Lukáška s viacerými diagnózami

6597

Rehabilitácie pre Petra, ktorý zakrvácal do mozgu a ostal pripútaný na lôžko

623

Operácia Ulzibat, rehabilitácia v centre Svetielko Prešov pre Máriu s diagnózou Rasmussenova encefalitída

754

Na liečbu, vitamíny, životné potreby pre Leušku s diagnózou vrodená srdcová vada a Waldmanov syndróm

4015

Rehabilitácie pre Karinku s diagnózou DMO

531

Operačný zákrok metódou Ulzibat, rehabilitácie pre Milana po mozgovej príhode

638

Rehabilitácia v Adeli pre Alexandru s diagnózou DMO

1001

Maják nádeje - chladnička pre sociálne slabších

250

Rehabilitačný prístroj na precvičovanie svalov

299

Aliancia za život, o. z.

156

Asociácia za život a rodinu, o.z. Za život a rodinu 2304

162

Arcidiecézna charita Košice

37

Autistické centrum Andreas n.o.

520

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa

32

Cesta pomoci - Way to help o.z.

213

Človek v ohrození o.z.

10

DebRA SR

23

Divé maky OZ

869

F84, o.z.

61,11

Fórum života

1451

Gréckokatolícka charita Prešov

432

Gréckokatolícke formačné centru m pre Rómov v Čičave

40

Greenpeace Slovensko

10

HESTIA n.o.

350

Karpatská nadácia

27

Magna Deti v núdzi

7

Modranská beseda

1755

Nadácia Výskum rakoviny

141

Nádej deťom

50

Občianske združenie ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV"

16

PRIMA n.o.

7

Slovenská katolícka charita

25

Slovenské hemofilické združenie

20

Stopka NO

35

TWR media

282

Viac ako vzdelanie OZ

72

Pastoračné centrum pre Rómov v Blatných Remetách

307

DOBRÝ PASTIER – LAČHO PASTIRIS

1944

Bližšie k Bohu i k ľuďom

2720

Komunitné centrum v Blatných Remetách.

2162

Komunitné centrum Bunky... alebo perspektíva za euro

1557

Kher anglo Róma – Dom pre Rómov

2026,67

BARARAS – hudobno-dramatické pásmo rómskeho BigBandu

2114

Oprava kúrenia

990

Pastoračné centrum pre Rómov v Hlinnom - stavba

185

Ohen nádeje- Len pomalá cesta je zárukou istého rastu

8043

Pastorácia Rómov a sprievodné aktivity vo farnosti Pavlovce nad Uhom

3830

Pastoračno – sociálno – vzdelávacie centrum blahoslaveného Zeffirína Mallu v Smižanoch

221

 

Príbehy podporené počas Vianoc: 

Alena Molčanová

potraviny, potreby na pečenie

250

Alžbeta Zemanová

potraviny, palivo na zimu pre rodinu v hmotnej núdzi

450

Alžbeta Zemanová

potraviny, postele, darčeky pre rodinu v hmotnej núdzi

550

Alžbeta Zemanová

potraviny, oblečenie, darčeky pre rodinu v hmotnej núdzi

550

Alžbeta Zemanová

šporák, potraviny, oblečenie, obuv pre rodinu v hmotnej núdzi

682

Alžbeta Zemanová

potraviny, oblečenie, darčeky pre rodinu v hmotnej núdzi

664

Anka Kavická

biolampa Biostimul

287

Annamarie Velic

vianočné darčeky deťom

1418

Anton Petrovič

nájomné, Vianočné potraviny

600

Antónia Paluchová

automatická práčka, darčeky

279

Mgr.Valéria Ferková

posedenie, kapustnica

789

Aurélia Biháryová

posteľ, matrac, paplóny

450

Barbora Švantnerová

motocrossová prilba

295

Bc. Katarína Dundová

potraviny, drogéria, čistiace prostriedky a oblečenie

330

Bc. Vladimír Kováč

pračku

350

Beáta Vargová

paplóny, obuv, permanentka na plaváreň, darčeky

330

Alžbeta Slovinková

darčeky, životné potreby

349

Božena Peťková

darčeky, oblečenie, obuv

614,6

PaedDr. Noščáková Ľubica

Vianočné posedenie, darčeky, kreatívny materiál

350

Daša Mellová

špeciálne potraviny a materiál na hračky

300

Mariana Ištoňová

vianočné posedenie

2134,53

Bc. Ondrušková Eva

elektrickú rúru

300

Mgr. Anna Bridišová

elektrická rúra

323,6

Emília Krnáčová

didaktické hračky, DVD pre rodinu v hmotnej núdzi

343

Eva Kňažníková

potraviny, darčeky, lavicu pre rodinu v hmotnej núdzi

636

Eva Koščáková

potraviny, darčeky, životné potreby pre rodinu v hmotnej núdzi

491

Eva Koščáková

kachle, palivo, životné potreby pre rodinu v hmotnej núdzi

345

Eva Koščáková

potraviny, darčeky, automatická práčka pre rodinu v hmotnej núdzi

525,75

Eva Koščáková

potraviny, darčeky, chladnička pre rodinu v hmotnej núdzi

522

Mgr. Eva Murančanová

automatická práčka pre rodinu v hmotnej núdzi

396

doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.

večera - potraviny

1140

Ing. Jana Vincová

elektrický sporák, potraviny, darčeky

269,5

Ing.Igor Lacko

postele, darčeky

436

Iveta Katrenics

chladnička

429

Ivana Sanislová

varná doska, rúra na pečenie, darčeky

327

Iveta Kurucová

sporák, obuv pre deti, potraviny, darčeky

832

Iveta Kurucová

bojler, potraviny pre rodinu v hmotnej núdzi

695

Ivona Lichá

hodiny tanca pre dievča s postihnutím

359

Jana Adamčíková

hipoterapia

350

Jana Kropáčová

darčeky, potraviny pre rodinu v hmotnej núdzi

530

Jana Micháliková

potraviny, drogéria, oblečenie, darčeky,

195

Jana Polakovičová, Mgr.

potraviny na spoločné pečenie

346,1

Janka Vigašová

matrac

190

Jarmila Kováčiková

paplóny, obliečky

295

Jozef Sarkozi

potraviny, drogéria, darčeky

400

Juraj Čurilla

sporák

250

Juraj Olšiak

darčeky seniorom s ťažkým zdravotným postihnutím v hmotnej núdzi

210

Katarína Lakatošová

oblečenie, vianočná večera, krbové kachle rodine v hmotnej núdzi

450

Katarína Lakatošová

potraviny, darčeky, palivo rodine v hmotnej núdzi

417

Katarína Lakatošová

štedrá večera, teplé oblečenie, školské tašky a pomôcky do školy

465

Barbora Záležáková

Vianočný program, darčeky

635

Kornelia Koščáková

stôl, stoličky, potraviny rodine v hmotnej núdzi

431

Mgr. Antónia Nagyová

potraviny

218

Tomáš Gargalik

potraviny, drogéria, obleenie, darčeky

300

Stanislav Trnovec

bicykle

520

Ľubica Vidrová

chladnička

650

Ľudmila Matiašková

darčeky

600

Magdaléna Hrivniaková

knihy, spoločenské hry, pomôcky na kreatívnu prácu

272

Marek Berky

potraviny, drogéria, darčeky

300

Mária Boldišová

vysávač, potraviny, drogéria, darčeky

245

Mária Kubaščíková

výlet na Vianočné trhy

400

Mgr. Erika Moháriová

pomôcky na domáce cvičenie, ošatenia, hygienických potrieb, vitamínových a výživových doplnkov pre malého Peťka

600

Mgr. Erika Moháriová

elektrická rúra pre rodinu v hmotnej núdzi

220

Mgr. Erika Moháriová

hygienicke potreby, ošatenie, vitamínové doplnky a hračky pre Marečka

526

Mgr. Erika Moháriová

 vianočné upratovanie, potraviny, vitamínové doplnky a vianočné pečivo pre rodinu v hmotnej núdzi

110

Eva Antolová

oblečenie, hračky pre deti a drogistický tovar

400

Eva Salvová

chladnička

230

Mgr. Jana Mojžišová

dve poschodové trojlôžkové postele, obliečky

500

Mgr. Jana Raganová

 oblečenie, topánky, hygienické potreby a darčeky

221,6

Mgr.Jana Sontelecan

boby a klzáky na sneh, darčeky

193,3

Mgr. Janka Štulrajterová

Lego stavenica, darčeky, cvičenie

1653

Jarmila Prelichová

kombinovaný sporák, darčeky

250

Mgr. Katarína Kuljačeková

mikrovlnka, potraviny a hygienické potreby

110

Lucia Veselovská

darčeky, relaxačný pobyt

200

Mgr. Mária Beck

Vianočné posedenie, potraviny, darčeky

510

Mgr. Viera Pitoráková

potraviny, ovocie, zimné oblečenie a darčeky

651

Mgr.Danka Kaliašová

potraviny, darčeky, kozmetika a oblečenie

972

Ľubica Prištiaková

potraviny, darčeky

416

Michaela Brunclíková

špeciálne upravené bubny

635

Michaela Lučkanič

darčeky

500,48

Michal Berec

karaoke set s hifi vežou s cédečkami pre ľudí s postihnutím

240

Milan Lakatoš

potraviny, darčeky pre deti a vykurovacie kachle pre 3-detnú rodinu

565

Milan Lakatoš

ohrievač vody a umývadlo, darčeky pre Kristiána so starými rodičmi

220

Mgr. Anežka Kútiková

potraviny

540

Mgr. Miroslava Schmidtová

darčeky

400

Miroslava Kováčiková

darčeky

332

Monika Dlugošová

potraviny, hygienické potreby, písacie potreby, darčeky

390

Ing. Katarína Halgašová

chadnička s mrazničkou pre rodinu v hmotnej núdzi

300

Ing. Katarína Halgašová

chladnička pre rodinu v hmotnej núdzi

250

Ing. Katarína Halgašová

práčka pre rodinu v hmotnej núdzi

230

Ing. Katarína Halgašová

práčka pre rodinu v hmotnej núdzi

230

Pavol Sabela

darčeky pre rodinu v hmotnej núdzi

657,55

Ivana Beniaková

potreby na maľovanie, drogéria, stromček, svetlo, darčeky

754

Mgr. Viera Kulichová

ubytovanie, cestovné, darček

934

JUDr. Renáta Pankievičová

potraviny, darčeky

353,8

JUDr. Renáta Pankievičová

potraviny a darčeky

400

Júlia Perháčová

šijací stroj, materiál na šitie, darčeky

296,5

Ing. Katarína Kalafusová

gauč, koberec, darčeky

200

Júlia Perháčová

práčka, potraviny na Vianoce

170

Ing. Katarína Kalafusová

práčka ľuďom v hmotnej núdzi

240

PaedDr. Jana Kandriková

kuchynská linka ľuďom v hmotnej núdzi

525

PhDr. Zdenka Kotrasová

matrace, potraviny

270

Mgr. Silvia Václavíková

tuhé palivo

216

Ingrid Palatinusová

postielka, paplóny, obliečky

500

Svetlana Lipárová

darčeky ľuďom v hmotnej núdzi

356

Dominik Hollý

lieky, špeciálne potravin, životné potreby

700

Tomáš Homola

špeciálna jedálenská stolička

150

Tomáš Lipták

darčeky ľuďom v hmotnej núdzi

210

Elena Sabolová

vianočné posedenie pre ľudí bez domova

440

Mgr. Zuzana Grossová

vianočné darčeky deťom

881,1

PaedDr. Marcela Ruňaninová

potreby na prípravu koncertu, občerstvenie

397

Marta Steinerová

koncert, darčeky

520

OZ Priestor pre zivot

darčeky ľuďom v hmotnej núdzi

400

Zuzana Begalová

relaxačné polohovateľné kreslo

320

Zuzana Čepková

krbové kachle

419,65

Zuzana Danková

potraviny, lyžiarska výstroj

550

zuzana krišková

postele, potraviny, oblecenie

430

Zuzana Šmijovská

práčka, potraviny na Vianoce

272

Barbora Ulrichová

komunikátory, rehabiltácie

691,18

Monika Najvirtová

darčeky deťom v hmotnej núdzi

474

Suma, ktorú sme poukázali počas zbierky, t.j. od septembra 2016 – mája 2017, prevyšuje čistý výnos zbierky vzhľadom na skutočnosť, že získané dary sme odosielali spolu s darmi, ktoré nám boli darované počas letných mesiacov, kedy zbierka nebola ešte registrovaná.