AC Rubikon, n.o.

AC Rubikon, n.o.
nezisková organizácia poskytujúca všeobecné
Myslavská 401, 04016 Košice, IČO: 35582723

Sme autistické centrum. Momentálne máme v zariadení 50 detí. Osud detí s autizmom nie je ľahký, preto sa snažíme uľahčiť im to vhodne zvolenými pomôckami a rôznymi aktivitami. Pre nás ako neziskovú organizáciu sú peniaze z 2% pomoc, ktorá znamená skvalitnenie a uľahčenie života autistov a ich rodín. Za čo patrí všetkým darcom veľká vďaka.

Zoznam darcov

Olgusha (18.08.2011) 10 €