OZ Bol raz jeden človek

OZ Bol raz jeden človek
rozvoj osobnosti ľudí s mentálnym postihnutím a ľudí s autizmom
Vazovova 7, 81107 Bratislava, IČO: 30868726

Občianske združenie Bol raz jeden človek podporuje ľudí s mentálnym postihnutím a ľudí s autizmom v samostatnosti, integrácii, sebarealizácii a informuje verejnosť o tejto problematike (www.rojko.sk). Svoje aktivity rozvíja v rôznych voľnočasových programoch (Televízia Rojko – prvá internetová televízia, na tvorbe ktorej sa podieľajú ľudia s mentálnym postihnutím a s autizmom ako reportéri, kameramani, technici a herci; Nácvik varenia; Tvorivé dielne; Futbal; Nie je dobrovoľník ako dobrovoľník; Robinsonky a iné), prostredníctvom ktorých ovplyvňuje nielen zmýšľanie spoločnosti o ľuďoch s postihnutím, ale predovšetkým zmýšľanie ľudí s postihnutím o sebe samých.

 

Zoznam darcov

Anna Pittnerová (08.12.2020) 15 €
Zuzana Galova (25.11.2020) 8 €
Dada Horáková (20.11.2020) 15 €
FB: skupina dobro.sekáč