Viera - Láska - Nádej, o.z.

Viera - Láska - Nádej, o.z.
Pomoc viacnásobne postihnutým deťom a rodiám v ktorých žijú takéto deti.
Pri hati 18, 08005 Prešov, IČO: 42090393
Občianske združenie vzniklo na pomoc deťom s viacnásobným postihnutím. Základnou diagnózou je Detská mozgová obrna, ktorá je však sprevádzaná mnohými ďalšími problémami - poškodením ale aj úplnou stratou zraku, epilepsiou, rôzne stupne mentálnej retardácie, poruchy reči, koordinácie pohybov a pod. Rozhodli sme sa, že jednou s foriem pomoci týmto deťom je aj zriadenie Denného centra Svetielko v Prešove, kde je deťom poskytovaná komplexná starostlivosť - sociálna, rehabilitačná a pedagogická. Pod jednou strechou s deťmi pracuje tím odborníkov, ktoré tieto deti potrebujú. Rodičom a príbuzným poskytujeme sociálne poradenstvo a približujeme im nové techniky a pomôcky, ktoré môžu pomôcť ich deťom k napredovaniu.

Zoznam darcov

Jana Sivakova Sivakova (26.02.2021) 8 €
Rada by som vás podporila. Vypočula som si váš príbeh cez podcast a chytil ma za srdce.