Fenestra

Fenestra
pomoc a podpora žien zažívajúcich násilie a ich detí, ľudské práv žien
Festivalové námestie 2, P.O.Box F-12, 04292 Košice, IČO: 35531151
Fenestra je ženská mimovládna a ľudsko-právna organizácia so sídlom v Košiciach, ktorá od roku 1999 poskytuje priamu pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom a zasadzuje sa za dodržiavanie ľudských práv žien. Okrem poskytovania priamej pomoci ženám a ich deťom šírime myšlienku nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách; organizujeme kampane na zvýšenie informovanosti verejnosti; iniciujeme spoluprácu s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na tvorbe politík a na riešení situácie konkrétnych žien a ich detí; sprístupňujeme informácie o násilí páchanom na ženách na webových stránkach; monitorujeme dostupnosť efektívnej ochrany, pomoci a podpory pre ženy a plnenie záväzkov Slovenskej republiky; ponúkame a realizujeme vzdelávanie pre rôzne profesijne skupiny; prinášame na Slovensko modely dobrej praxe prostredníctvom workshopov, seminárov, konferencií a publikácií; spolupracujeme na tvorbe stratégií, plánov a projektov na národnej a medzinárodnej úrovni; pripomienkujeme strategické materiály pre riešenie problematiky násilia páchaného na ženách. Sme presvedčené, že môžeme žiť vo svete, kde bude násilie páchané na ženách ojedinelým javom, nie bežnou realitou mnohých žien a ich detí. Pre násilie neexistuje žiadne ospravedlnenie a veríme, že všetci spoločne môžeme násilie páchané na ženách zastaviť.

Zoznam darcov

S M (20.04.2018) 32 €
2% ĎAKUJEM
Jaroslav Zathurecky (10.03.2018) 32 €
Anonymný darca (26.11.2017) 30 €
Anonymný darca (08.04.2016) 40 €
dvepercenta (01.06.2015) 20 €
Anonymný darca (23.04.2015) 7 €
Lubica (15.11.2014) 10 €
Drzim Vam palce, sledujem Vasu pracu uz dlho a velmi si ju vazim.
Anonymný darca (08.06.2014) 64 €
Iva Skoumalova (25.09.2013) 16 €
Anonymný darca (17.07.2013) 65 €
Andrej Kuruc (02.07.2013) 7 €
Anonymný darca (02.05.2013) 65 €
Eva Baumann (07.12.2012) 32 €
Yannah (07.12.2012) 32 €