Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON

Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON
Opatrovateľská starostlivosť pre seniorov
Konventná 11, 81103 Bratislava, IČO: 42259266
O SIMEONE Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON je nezisková organizácia - účelové zariadenie cirkvi, ktorou je zriaďovateľom CZ ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto. Naša opatrovateľská služba je založená na dôvernom a priateľskom vzťahu s ľuďmi, ktorým sa snažíme uľahčiť a spríjemniť každý bežný deň. KOMU POSKYTUJEME NAŠE SLUŽBY? Seniorom, ktorí sú mobilný, imobilný, osamelý, ktorí potrebujú drobnú pomoc, ktorá pomáha zabezpečiť bežný režim denného života. KDE POSKYTUJEME OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU? Sociálne služby poskytujeme v domácom prostredí. Poskytovaním služieb v domácom prostredí umožňujeme seniorom zostať v pohodlí vlastného domova, pričom zostáva pocit istoty a sebestačnosti.

Zoznam darcov

Peter Sveter (08.12.2021) 100 €
Anna Polcková (02.12.2013) 7 €