Modranská beseda

Modranská beseda
kultúrna obroda, obnova tradícii a pamiatok, ekologická výchova
Štúrova 61, 90001 Modra, IČO: 30868190
Osud chátrajúceho modranského sirotinca skrýva mnohé príbehy. Príbeh najznámejšieho slovenského architekta Dušana Samuela Jurkoviča - autora vzhľadu budovy, “ zochovský príbeh“ jedinečných osobností Samuela, Pavla a Ivana Branislava Zocha, pohnuté príbehy sirôt, medzi ktorými vyrástli aj spisovatelia Ján Smrek a Daniel Okáli, či príbeh ustráchaných židovských detí ukrytých za múrmi sirotinca v čase vojny. Tento prvý slovenský sirotinec dal priestor týmto príbehom vďaka štedrým darom. Vďaka Vášmu štedrému daru, ktorý Nadácia VUB zdvojnásobí, sa začne nový veselší príbeh sirotinca, príbeh noblesného miesta pre "siroty ducha", priestorom pre ľudí bažiacich po vzdelaní a kultúrnosti, kde budú sprítomnené osobnosti s ním späté. Hlavným cieľom Modranskej Besedy je kultúrno-spoločenská obroda mesta Modra a jeho priľahlých častí. Aktivity združenia sú v publikačnej činnosti, organizovanie kultúrnych akcii, jarmokov, výstav, osvetových prednášok, realizovanie tematických náučných chodníkov, zberateľská činnosť, tématický historický výskum.

Zoznam darcov

Návštevníci Rozprávková Modra 2018 (15.07.2018) 540 €
Dar od návštevníkov festivalu Rozprávková Modra 2018 na pokračovanie tvorby Keramického betlehemu v Modre.
Zbierka na podujatí Slávnosť Hliny - Keramická Mod (27.09.2017) 912 €
Koláče od šikovných rúk z Modry a okolia povzbudili štedrosť darcov do daru na rozšírenie modranského keramického betlehemu v zbierke na podujatí Slávnosť hliny – Keramická Modra 2017. Vďaka každej a každému kto piekol, vďaka darcom odmeneným koláčmi za
Zbierka Vianočné trhy v Modre 2016 (29.01.2017) 600 €
Ďakujeme všetkým priaznivcom Modranského keramického betlehemu. Vďaka Vám sme v našom charitatívnom stánku na Vianočnom zastavení získali 600 eur na ďalšie figúrky, v budúcom roku sa betlehem môže opäť rozrásť.
Zbierka SLÁVNOST HLINY 2016 (09.10.2016) 1155 €
Vďaka ochote darcov odmenených koláčmi zo šikovných rúk modranských a kráľovanských žien bola úspešná zbierka na podujatí Slávnosť hliny - Keramická Modra 2016. Do keramického betlehemu pribudnú ďalšie postavy.
Zbierka SLÁVNOSTI HLINY (25.09.2015) 999 €
Chutné koláče a pečivá modranských cukrárok a pekárok podnietili štedrosť darcov na Slávnosti Hliny 2015. Zo zbierky vzniknú prvé postavy keramického betlehemu.
Návštevníci Slávnosti hliny, Keramická Modra 2014 (16.09.2014) 1168 €
Dary sú určené na obnovu sirotinca
Elena Kučeráková (22.04.2014) 2000 €
Milodar na opravu sirotinca