Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné postihnutia

Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné postihnutia
Špecializované sociálne poradenstvo
Revúcka 1075/8, 82108 Bratislava, IČO: 31821553

V našej organizácii poskytujeme kvalitné špecializované sociálne poradenstvo, našimi klientmi sú ľudia s najrôznejšími druhmi problémov. Špecializujeme sa na klientov s duševnými poruchami, ktorým ponúkame aj nízkoprahové komunitné stretnutia.Využívame individuálnu aj skupinovú formu poradenstva, podľa potreby klienta.Preferujeme komplexný prístup k problému, ktorý vždy riešime v aktívnej spolupráci s klientom.

Zoznam darcov

Beáta Gaálová (02.08.2022) 8 €