ETHOS

ETHOS
Sekularizmus, odluka cirkví, humanizmus
Rajská 2350/4, 81447 Bratislava, IČO: 42323053
Občianske združenie ETHOS zastupuje neveriacich a sekulárne zmýšľajúcich ľudí na Slovensku. Sme členom Európskej humanistickej federácie a asociatívnym členom medzinárodnej organizácie Humanists International. Na Slovensku pôsobíme už od roku 2013. Presadzujeme rovnosť všetkých občanov bez ohľadu na náboženské, rasové, etnické, rodové, politické, sociálne či kultúrne rozdiely. Podporujeme dialóg medzi nenábožensky a nábožensky mysliacimi ľuďmi. Chránime práva ateistov, agnostikov, skeptikov a iných slobodne zmýšľajúcich ľudí. Pestujeme úctu k humanistickým a environmentálnym hodnotám Zeme. Presadzujeme racionálny, vedecký a skeptický prístup pri riešení otázok o spoločnosti. Prevádzkujeme portál sekularisti.sk, na ktorom komentujeme aktuálne dianie a zverejňujeme naše stanoviská a články. Našou zatiaľ najvýznamnejšou aktivitou bola kampaň #bezvyznania k sčítaniu obyvateľov 2021, kde sme vyzývali ľudí, aby sa neprihlásili k cirkvám len tak zo zvyku, ale podľa svojho skutočného presvedčenia. Organizovali sme niekoľko akcií na podporu obetí zneužívania kňazmi a odluky cirkví od štátu. Dlhodobo podporujeme tiež aktivity iných ľudskoprávnych organizácií. Na rozdiel od cirkví, ktoré každý rok len tak automaticky dostávajú desiatky milióny od štátu, občianske združenia takéto nadpráva nemajú. Združenie ETHOS sa financuje výlučne z členských príspevkov a dobrovoľných darov. Vzhľadom na silný vplyv náboženských fundamentalistov v politike potrebujú sekulárne a ľudskoprávne organizácie aktuálne čo najväčšiu podporu, aby mohli zabrániť ďalšiemu obmedzovaniu našich práv, najmä práv žien a menšín. Ak sa vám páčia naše aktivity, budeme vám vďační za akúkoľvek pomoc.

Zoznam darcov

Gusta Berešová (01.01.2023) 8 €
teší má vaša práca