Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave

Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave
Čičava 74, 093 0 Vranov n/T, IČO: 42234239
Rastúci tím ľudí, ktorý prináša evanjelium a jeho zásady do rómskych komunít. Činnosti:vedenie a formovanie ľudí v spoločenstvách v rómskych komunitách, bohoslužby, realizovanie pobytových aktivít pre Rómov rôznych vekových kategórií mimo rómskych komunít, formovanie rómskych lídrov a služobníkov, umelecké aktivity - kapely (F6), divadelné kluby (DIK), rezbárska dielňa (ROMAART), evanjelizačné aktivity formačné kurzy, festival FESTROM, Biblická škola Timotheos

Zoznam darcov

Darca (04.04.2019) 100 €
Veronika Duricova (03.10.2018) 10 €
Patrik Kováč (31.05.2018) 32 €
Maria Balikova (28.04.2018) 60 €
Anka (30.11.2016) 30 €
Chváľme Pána
Martina Mackovjakova (28.11.2016) 10 €