Akademické centrum výskumu autizmu - ACVA

Akademické centrum výskumu autizmu - ACVA
Výskum. Diagnostika. Vzdelávanie.
Pod Zečákom 43, 84101 Bratislava, IČO: 424 154 38
Občianske združenie Akademické centrum pre výskumu autizmu (OZ ACVA) vzniklo v decembri 2014. Je mimovládnym, nepolitickým a dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré úzko spolupracuje s Akademickým centrom výskumu autizmu, pri Lekárskej fakulte Univerzity Komenskéh v Bratislave. V OZ ACVA pravidelne organizujeme vzdelávacie aktivity pre odborníkov, zaujímajúcich sa o dg. PAS (psychiatri, psychológovia, logopédi, špeciálni pedagógovia), v prvom rade ide o klinické školenie v diagnostickej škále ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition). Naša činnosť je zameraná aj na organizáciu prednášok a seminárov určených pre rodičov detí s autizmom. Prácu našich kolegov z oblasti výskumu sa snažíme priblížiť širokej verejnosti formou akcií ako je Noc Výskumníkov, v roku 2019 sme sa zúčastnili s témou „Čo vieme o autizme?“. Verejnosť mala možnosť spoznať v čom spočíva naša práca v laboratóriu a na čo sa v rámci výskumu zameriavame. Informujeme širokú verejnosť (prostredníctvom letákov, web stránky) o možnosti bezplatného skríningu autizmu formou dotazníka M-CHAT.

Zoznam darcov

Natália Koščová (24.12.2021) 6 €
Prajem najmä veľa zdravia a mnoho pokoja v rodine!