5 peňazí

Východiská z generačnej chudoby pre marginalizované skupiny a samoživiteľov


Projekt podporil Inštitút bankového vzdelávania NBS v programe 5 peňazí

Projektom učíme sociálne slabé rodiny hosporáriť so svojim príjmami a výdavkami.

Rodiny, ktoré sa zapoja dostávajú kompletnú podporu a pomoc od terénnych sociálnych pracovníčiek, ktoré s nimi začnú viesť denník rodinných financií, sledujú príjmy a spolu s klientom analyzujú, ktoré výdavky rodiny sú nevyhutné a ktoré rodine škodia. Identifikovanie finančných ťažkostí rodiny a zároveň nadstavovanie zdravých návýkov a funkčných cieľov rodiny im pomáha zmeniť svoje finančné správanie. 

V pilotnom projekte pracuje 5 terénnych sociálnych pracovníčiek - ktoré sú denno-denne v kontakte s klientami v ich domácom prostredí. Poznajú aj iné ako len finančné problémy rodiny, radia s výberom školy pre dieťa v rodine, vedia ho zapojiť do nášho programu doučovania a mentoringu. Podľa toho akú školu si dieťa vyberie sa totiž odvíjajú jeho šance na pracovnom trhu. 

Terénne sociálne pracovníčky pomáhajú s oddlžením, s komunikáciou s exekútorom alebo so zavedením osobného bankrotu.

Po stabiliázácii klienta prichádza na rad finančné hospodárenie - evidencia príjmov a výdavkov. Zväčšiť si šance na pracovnom trhu pomáhajú sociálne pracovníčky aj tým, že vedia s klientom napísať profesný životopis, prejsť firmy a podniky v okolí, kde by sa kllient mohol potenciálne zamestnať. 

Terénne sociálne pracovníčky dohlidajú na režim a fungovanie rodiny, ak si to situácia vyžaduje vystúpia v pozícii autority a do rodiny zasiahnu. Vďaka vzájomnej dôvere od klienta nikdy nepricházda ku konflitom, klienti vedia, že táto pomoc môže byť pre ich životy naozaj dlhodobo účinná, keďtže vedie rodinu k  ich sebestačnosti. 

Postatata projektu je založená na skvelej práci terénnych sociálnych pracovníčiek, ktoré už dlhodobo spolupracujú s dakujeme.sk a majú vysokú dôveru klientov z komunity. Ako povedala jedna z nich, Eva Murančanová z KC v Prenčove: "Ak by klienti nemali dôveru voči mne, ak by ma nepoznali dlhodobo, takýto projekt by sa dal uskutočniť len veľmi ťažko, alebo by zapojenie klienta do projektu trvalo omnoho dlhšie." 

Ak ste rodina, ktorá potrebuje pomoc a radi by sa zapojili do finančného poradenstva, alebo ste sociálna pracovníčka a radi by ste tento projekt zaviedla vo svojej komunite - ozvite sa nám. Naše sociálne pracovníčky vám rady všetko vysvetlia a pomôžu vám s rozbehom aj vo vašej komunite. 

Sociálne pracovníčky absolvovali v rámci projektu tieto prednášky: 
 
 • Kto sme. Sny, ciele, plány. Na čo sú nám peniaze. Je chudoba dedičná? Cieľ – mať peniaze pod kontrolou. Finančný plán, plánovanie, sporenie.
 • Rozhodovanie o výdavkoch, prípad Warren Buffet
 • Prečo sa ľuďom nedarí sporiť?
 • Ako využiť 18% odvod do Sociálnej poisťovne – dôchodkový systém (1., 2., 3. pilier)
 • 14% odvod zo zdravotnej poisťovne a osobný bankrot
 • Pomoc v hmotnej núdzi a prehľad ostatných dávok a príspevkov v sociálnom systéme SR
 • Hazard, práca s účtom, banky a ich poplatky
 • Dávky, príspevky
 • Koordinačné stretnutie – téma „Ukrajina“
 • "Kam miznú vaše peniaze?“
 • Skúsenosti so zapojením mladých do fin. Gramotnosti
 • Inflácia – Teoretické základy o inflácii a odkiaľ sa berie na Slovensku
 • Ako pristupovať ku klientovi, ktorý je zadĺžený
 • Porozumenie svetu peňazí z pohľadu chudoby