VOLVO RUN SLOVAKIA 2023 - PEPCO

Bežci bežia a my pomáhame naprieč celým Slovenskom. Nadácia Markíza spolu s therun.sk, o.z. a PEPCO
podporia deti zo sociálne znevýhodnených rodín pri príležitosti konania VOLVO RUN SLOVAKIA 2023.  

Výzvu zverejňujeme za účelom poskytnutia finančnej a hmotnej podpory deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
konkrétne na športové a voľnočasové aktivity, rozvojové aktivity pre deti  z marginalizovaných komunít či nekompletných rodín,
podpory psychického zdravia detí a ostatných aktivít, podporujúcich deti a mládež v núdzi.

Zapojte sa a pošlite nám príbeh dieťaťa/detí zo znevýhodneného prostredia.

Môžete pre ne získať prostriedky na kúpu počítača, športových potrieb, školských pomôcok, zaplatenie voľnočasovej aktivity, organizáciu letného tábora.

Príbehy môžete vkladať tu.