Nový začiatok bez dlhov a vo vymaľovanom byte pre pani Evu

Nový začiatok bez dlhov a vo vymaľovanom byte pre pani Evu
Splatenie dllhov, vymaľovanie bytu a zariadenie
Jana Turicová
Evka
335 €
500 €
67%
Dolu pospísaná Bc. Jana Turicová, by som veľmi pekne chcela poďakovať darcom, ktorí
prispeli čo i len najmenšou čiastkou pani Evke na kúpu dreva, vymaľovanie ale aj na nákup
potravín. Veľmi ste nám tým pomohli a zabezpečili na tento rok teplo pre pani Evu spolu so
synom Jankom. Ešte raz Vám zo srdca ďakujem za všetky peniažky. Pevne verím, že dobro
v nás ešte nevymrelo. A ja osobne sa držím hesla – Čo ty dávaš, dvakrát sa Ti to vráti. Tak
Vám ešte raz zo srdca ďakujem.
Nový začiatok bez dlhov a vo vymaľovanom byte pre pani Evu

Zoznam darcov a darov

peter sveter (10.04.2022) 100 €
Soňa Turánková (08.04.2022) 15 €
Zuzana Gajdošová (08.04.2022) 20 €
Majo K. (02.04.2022) 40 €
Spectrum (21.03.2022) 77 €
S láskou :)
Martina Tvrdoňová (10.03.2022) 16 €
Soňa Turánková (24.02.2022) 25 €
Jana Turicová (22.02.2022) 10 €
Jana Beníková (22.02.2022) 32 €