Ako dakujeme.sk funguje

dakujeme.sk je prvý darcovský portál na Slovensku, ktorý sme vytvorili pre:

... ľudí, ktorí hľadajú pomoc

... ľudí štedrých a ochotných darovať online

... ľudí vnímavých k druhým, ochotných napísať príbeh človeka/ obľúbenej „neziskovky“ a osloviť priateľov s prosbou o pomoc

dakujeme.sk je vnímavé k deťom s rôznymi ochoreniami, špeciálnymi potrebami, sociálne slabším rodinám, mamičkám a otcom - samoživiteľom, rodinám, ktoré sa dlhodobo starajú chorého člena rodiny, príp. ktorý utrpel úraz, stratil prácu, resp. sa stal obeťou násilia.

S autormi príbehov: mamkami, ocinami, resp. sociálnylmi pracovníkmi máme osobný kontakt. Za tie roky sme sa naučili pozorne počúvať, povzbudiť, porozumieť a zároveň rozpoznať, čo najviac potrebujú. Niekedy rovnako potrebujú povzbudenie, ocenenie ako finančnú pomoc. Spolupráca s autormi príbehov je založená na dôvere. Informácie si však overujeme.  

Kto tvorí dakujeme.sk?

Tvoria ho pre vás mamičky Kamilka, Adrianka, Tina, Milka, Ninka a Ema a tím skvelých ľudí v UI42. Viac o nás ...

Spája nás úsilie pomôcť deťom, rodinám a ľuďom, ktorí sa buď náhle ocitli v krízovej situácii alebo dlhodobo strádajú a majú tažký osud.

Autormi príbehov sú terénni sociálni pracovníci, pani učiteľky, pracovníci neziskových organizácií, obecných úradov. Niektoré príbehy nám posielajú samotní rodičia, resp. starí rodičia, ich priatelia, susedia. Pravdivosť a sociálnu situáciu príbehov si následne overujeme buď u sociálnych pracovníkov, učiteľov alebo na úrade.  

Spolupráca s viac než 30 terénnymi spolupracovníkmi z celého Slovenska je pre nás nesmierne dôležitá. Dôverne poznajú situáciu dieťaťa, človeka, rodiny, ktorej chceme spoločne pomôcť. Navštevujú ju a snažia sa jej malými, avšak zásadnými rozhodnutiami, dostať sa z ťažkej situácie. Prioritne riešia dochádzku detí do školy, záujem a možnosti nájsť si prácu a finančnú situáciu. Venujú sa rozvoju ich finančnej gramotnosti (schopnosť hospodáriť s rodinnými financiami, šetriť, úsporne nakupovať a pod.). Pomáhajú rodine oddĺžiť sa. V prípade záujmu záujem o vzdelanie, hľadajú riešenie ako si dokončiť vzdelanie, zvýšiť si kvalifikáciu. Ak majú záujem o prácu, pomáhajú im ju nájsť. Popritom riešia s nimi výživu, starostlivosť, učenie sa s deťmi a pod. 

Práve sociálni pracovníci pomáhajú rodine zvážiť, čo by im najviac pomohlo zmeniť ich život. Ak potrebujú pomoc urgentne, poskytujeme im pomoc priamo z fondu Spectrum alebo potravinovú pomoc.   

Počas vianočných a veľkonočných sviatkov vďaka štedrosti našich partnerov znásobujeme dary venované darcami jednotlivcami. Potravinovú pomoc a plnenie prianí detí častokrát poskytujeme práve vďaka zamestnancom našich partnerov.    

Ako darovať?

1. Vyberte si komu chcete pomôcť svojím darom. 2. Kliknite na „darovať.“ 3. Zvoľte výšku daru a vyberte si banku, v ktorej máte vedený účet. 4. Vstúpte do banky. Skontrolujte výšku daru. Č. účtu máte predvolené. Potvrďte svoj dar.

Môžem mať istotu, že môj dar bude venovaný ľuďom, ktorým chcem pomôcť?

ÁNO.

Systém dakujeme.sk priradí každému daru variabilný symbol. Na základe variabilných symbolov priraďujeme dary príbehom a ľuďom, ktorým sú určené.

Vaša meno sa zároveň zobrazí na zozname darcov, ktorý je pod každým príbehom. Zobrazením vášho mena a daru na zozname darcov máte kontrolu a istotu, že váš dar bude venovaný príbehu podľa vášho želania. Zároveň aj obdarovaný si vďaka zoznamu darov pod svojím príbehom môže kedykoľvek skontrolovať, či mu boli poslané všetky dary.

Chcem darovať. Ako?

1. Vyberte si komu chcete pomôcť svojím darom.

2. Kliknite na „darovať.“

3. Zvoľte výšku daru a vyberte si banku, v ktorej máte vedený účet.

4. Vstúpte do banky. Skontrolujte výšku daru. Č. účtu máte predvolené. Potvrďte svoj dar.

Na aký účet je poukázaný môj dar?

Dary prijímame na dva darcovské účty: Tatra banka SK52 1100 0000 0029 4715 8619
Slovenská sporiteľňa  SK96 0900 0000 0052 0856 2267

 

Kedy mám zvážiť založenie trvalého príkazu pre dakujeme.sk?

dakujeme.sk je výnimočné práve tým, že darovávate adresne, konkrétnym ľuďom, rodinám, organizáciám. Pre trvalý príkaz sa rozhodnite, ak je pre vás ťažké rozhodnúť sa komu venujete svoj dar. Druhý dôvod môže byť ten, že jednoducho nemáte čas, každý mesiac čítať príbehy. Príbehy sú často veľmi smutné a pocit, že nemôžete pomôcť všetkým, je niekedy veľmi ťaživý. Založením trvalého príkazu rozhodnutie komu budú vaše dary venované ponechávate na tíme dakujeme.sk. 

ĎAKUJEME všetkým darcom, ktorí nám prejavili svoju dôveru vytvorením trvalého príkazu.

Ak podporím dakujeme.sk formou trvalého príkazu, ako použijete tieto financie?

Darované financie venujeme príbehom, ktoré sú aktuálne zobrazené na dakujeme.sk. 

Rád by som daroval, ale na zozname účtov sa nenachádza môj účet. Je to možné?

Ospravedlňujeme sa, nie je v našich možnostiach viesť účty vo všetkých bankách a platiť mesačné bankové poplatky. Pokiaľ nie je v ponuke váš účet, svoj dar môžete poslať bez využitia systému dakujeme.sk. Prosíme vás, aby ste:

1. v popise platby uviedli názov príbehu

2. dar poslali na niektorý z týchto účtov: 
Slovenská sporiteľňa SK96 0900 0000 0052 0856 2267
Pre dary zo zahraničia uvádzame aj IBAN účtu v Tatrabanke  SK52 1100 0000 0029 4715 8619 
Tatra banka, a.s. má SWIFT kód (BIC) TATRSKBX (alebo 11 znakový variant: TATRSKBXXXX)

3. poslali e-mail na kamila(zavinac)dakujeme.sk, kde uvediete meno, výšku daru a komu je váš dar určený.

4. Po prijatí platby, váš dar manuálne vložíme do systému dakujeme.sk a vaše meno sa zobrazí na zozname darcov.

Daroval/-a som a moje meno nie je na zozname darcov. Prečo?

Možnosti sú tri:

1. Dôvodom prečo vaše meno nie je na zozname darcov je, že ešte váš dar neregistrujeme medzi prijatými platbami. Na zozname zobrazujeme len dary prijaté na niektorý z darcovských účtov. Účty, na ktoré prijímame dary vedieme v Slovenskej sporiteľni a v Tatra Banke. V prípade, že ste poukázali dar z inej banky, prevod trvá 1 - 3 dni. Pokiaľ ste dar poskytli prostredníctvom kreditnej karty, prevod môže trvať aj niekoľko dní. Prosíme vás o strpenie, kým dar zaznamenáme na výpise z banky. Po potvrdení prijatia platby na účet, vaše meno zobrazíme na zozname darcov. (Pozn.: Registrujeme každý dar, aj pokusy darovať. Každý má priradený variabilný symbol.)

2. Dary párujeme ručne. Považujeme to najistejší možný spôsob evidencie prijatých darov. S pokorou pripúšťame, že sa nám môže stať, že prehliadneme niektorý z darov. Ak máte, čo najmenšie pochybnosti, resp. zistili ste nejakú nezrovnalosť, prosíme vás, aby ste nás kontaktovali na kamila(zavinac)dakujeme.sk. Ospravedlňujeme sa. Chceli by sme vás uistiť, že sa to stáva zriedkavo a svoju chybu okamžite napravíme.

3. Tretia možnosť je, že ste dar poukázali bez použitia systému dakujeme.sk. Váš dar nemá variabilný symbol a my ho nevieme priradiť k žiadnemu z príbehov. Pošlite e-mail na kamila(zavinac)dakujeme.sk a uveďte vaše meno, výšku daru a komu je váš dar určený. Následne váš dar uvedieme na zozname darcov.

Prečo mám uviesť svoje meno, e-mail?

Je na vašom rozhodnutí, či uvediete svoje meno, resp. pseudonym. Meno/ pseudonym, ktorý uvediete, sa zobrazí na zozname darcov. Čo sa týka e-mailu, chceli by sme vás poprosiť aby ste uviedli funkčný e-mail: následne vám môžeme poslať potvrdenie o prijatí daru, príp. pokiaľ by vznikli nejaké komplikácie (napr. úmrtie človeka, iné vážne skutočnosti), môžeme vám dar vrátiť, resp. skontaktovať sa s vami.

Po prijatí platby na účet, osobne potvrdíme prijatie daru. Systém vám následne odošle potvrdzujúci e-mail o prijatí platby. Na konci mesiaca systém vyčísli výšku darov, ktoré boli prijaté na účet každého obdarovaného človeka. Výslednú sumu poukážeme obdarovanému na účet.

Chcel(a) by som Vás požiadať o finančnú pomoc. Je to možné?

Dakujeme.sk je priestor pre ľudí, ktorí sa aktívne snažia riešiť svoju situáciu. Pomoc poskytujeme tým, že ľuďom, ktorí hľadajú pomoc pre seba/ iného človeka umožňujeme napísať svoj príbeh na dakujeme.sme.sk a následne osloviť ľudí a firmy s prosbou o pomoc.

S radosťou vám pomôžeme s registráciou a s napísaním vášho príbehu a prosby a zverejníme ho. Predpokladom vytvorenia príbehu na dakujeme.sk je vyplniť formulár a odoslanie písomných dokladov, ktoré dokumentujú pravdivosť vášho príbehu a relevantnosť účelu použitia darov. Súčasťou zverejnenia Vášho príbehu je aj súhlas s použitím Vašich fotografií na sociálnych sieťach ako facebook a instagram za účelom propagácie Vášho príbehu. Príbeh je možné vytvoriť aj anonymne bez použitia Vašej fotografie aj mena, ak si to situácia vyžaduje.

Vďaka darcom, ktorí založili trvalý príkaz na podporu ďakujeme.sk máme možnosť menšími sumami pomôcť aj finančne. Tieto dary každý mesiac prerozdelíme medzi príbehy ľudí.

Kto môže byť prijímateľom finančnej pomoci cez dakujeme.sk?

Otvorení sme pomôcť organizáciám, deťom, rodinám: každému, kto pomoc hľadá a použije ju na zmysluplný účel. Pomáhame ľuďom v núdzi, so zdravotným postihnutím, ľuďom s nevyliečiteľným alebo chronickým ochorením, resp. s inými vážnymi zdravotnými problémami. Pomáhame ovdovelým matkám, otcom a ich deťom, viacdetným a náhradným rodinám, podporujeme rozvoj talentu u mladých ľudí. Pomáhame jednotlivcom, rodinám aj organizáciám. V prípade, že hľadáte pomoc, vyplňte formulár alebo napíšte mamičke Kamile na kamila(zavináč)dakujeme.sk.

Čo je predpokladom zverejnenia mojej prosby o pomoc?

Predpokladom zverejnenia vášho príbehu je zdokumentovanie pravdivosti príbehu a zmysluplnosti použitia darov.

Prečo posielate dary obdarovaným až na začiatku nasledujúceho mesiaca a nie hneď?

Banky si účtujú bankové poplatky za každý prevod. Je teda úspornejšie sčítať dary získané v danom mesiaci a posielať ich obdarovaným ako jeden dar. Znižujeme tým náklady spojené s bankovými poplatkami a mesačné poplatky spojené s vedením účtov. Obdarovaným vyhovuje tento systém. Pokiaľ nás však požiadajú, že dary potrebujú skutočne urgentne, dary im pošleme okamžite podľa potreby.

Aká je výška poplatku, ktorý strhávate z darov?

Z každého prevodu si banky strhávajú bankové poplatky. Poplatok vo výške 1-4% slúži na pokrytie nákladov: napr. mesačné poplatky za vedenie účtov v bankách, faktúry za internet bez ktorého by projekt nemohol existovať, poštovné (odoslanie darovacích zmlúv obdarovaným) a vedenie účtovníctva. Našu prácu robíme bez nároku na odmenu, s láskou a radosťou :)

Sú účinné aj iné formy pomoci?

Áno, áno, áno...

- ak sa dobrým slovom zmienite o dakujeme.sk medzi svojimi priateľmi

- venovaním like-u, zdieľaním príbehov na facebooku, twitteri, ...

- napísaním príbehu na pomoc človeku/rodine/organizácii

- organizáciou podujatia na pomoc príbehom

- venovaním 2% z dane

- oslovením zamestnávateľa, aby znásobil váš dar v pomere 1:1

ĎAKUJEME :)

 

Výročná správa za rok 2020
Správa o použití finančných prostriedkov získaných v rámci verejnej zbierky schválenej MV SR v roku 2018-2019.