dakujeme.sk

- je prvý darcovský portál na Slovensku

- jeho patrónom je Robert Bezák

Ďakujeme.sk je projektom občianskeho združenia WellGiving, o.z., od 03.10.2023 ho prevádzkuje dakujeme.sk, o.z.

Ďakujeme.sk je prvý darcovský portál na Slovensku. V r. 2017 sme oslávili 10. výročie existencie. Dakujeme.sk vzniklo ako nápad troch priateľov: Daniela Duriša, Tiny a Ľuboša Tvrdoňa. Realizujeme ho na dobrovoľnej báze s láskou a pokorou.  

Čo nás spája? S Oskarom Wildom neveríme na zázraky, videli sme ich už priveľa :) Ďakujeme Ti, Pane.

1.     Naša pomoc je adresná.

2.     Žiadatelia o pomoc sú povinní pri vytvorení výzvy dokladovať pravdivosť svojho príbehu a zodpovedajú za prípadné následky, pokiaľ sa nimi uvedený príbeh ukáže byť nepravdivý.

3.     Ochrana osobných údajov darcov je jednou z našich priorít.

4.     Náš tím pracuje na dobrovoľnej báze.

5.     Partnermi dakujeme.sk sú Wustenrot, Nadácia Orange, Nadácia VÚB, mediálna agentúra CARAT.

My, mamy z dakujeme.sk, sa staráme o obsah, komunikáciu s darcami a ľuďmi, ktorí hľadajú pomoc. 
Priatelia z UI42 s.r.o. zabezpečujú správu IT aplikácie. Basta digital  zabezpečuje optimalizáciu webu pre vyhľadávače.

15 rokov pomáhame ľuďom, ktorí nemajú finančné zdroje na operáciu, liečenie, zdravotné pomôcky, rehabilitáciu, štúdium a pod. Umožňujeme im porozprávať ich príbeh, alebo príbeh priateľa, ktoré hľadá pomoc, či prezentovať zbierku neziskovej organizácie.

Ďakujeme.sk sme vytvorili pre ľudí, ktorí chcú pomáhať, či  deťom s postihnutím, s vážnymi ochoreniami, ovdovelým matkám a ich deťom, náhradným alebo viacdetným rodinám, ľuďom žijúcim v chudobe a v núdzi, nadaným študentom alebo "neziskovke", ktorá má ich dôveru a hľadá financie na realizáciu svojich aktivít.

Pomoc cez dakujeme.sk je adresná. Sami si môžete vybrať KOMU a AKOU čiastkou pomôžete. 

 

1. CHCEM PODPORIŤ KONKRÉTNY PRÍBEH:

Ak máte internetbanking, stačia 3 jednoduché kroky, aby ste niekomu pomohli:

1.     vyberiete si, koho chcete podporiť,

2.     kliknete na "darovať"

2.     zvolíte výšku daru a vyberiete banku, v ktorej máte vedený účet

3.     potvrdíte dar. 

Prednosťou systému darovania je jeho jednoduchosť a transparentnosť. Po prijatí daru na účet, sa vaše meno alebo prezývka zobrazí pod príbehom obdarovaného človeka/organizácie spolu s informáciou o výške vášho daru. Obdarovaný má tak prehľad o daroch, ktoré mu boli zaslané, a darca si môže spätne overiť, či ním darovaná čiastka bola pripísaná na konto obdarovaného.

Môžete podporiť príbehy konkrétnych ľudí, alebo si môžete vyhľadať niektorú zo zaregistrovaných organizácií. Všetky platby realizujete prostredníctvom platobného systému banky - teda využívate bankami chránený finančný prevod.

 

2. CHCEM PODPORIŤ celé "Spectrum" príbehov:

Ak je pre Vás ťažké rozhodnúť sa iba pre jeden príbeh alebo nemáte čas čítať všetky príbehy a dávate nám Vašu dôveru, môžete peniažky poslať do Spectra. My nazbierané peniažky radi spravodlivo rozdelíme čo najväčšiemu počtu príbehov (každý príbeh formou "štartového" vo výške 77 Euro).

 

3. CHCEM PODPORIŤ fungovanie organizácie:

Ak chcete prispieť na chod občianskeho združenia (náklady s vedením účtov v bankách, nájomné, poplatky za internet atď.), podporíte nové projekty, nápady a nové formy pomoci a spolupráce s cieľom napĺňať cieľové sumy čo najväčšieho počtu príbehov

ĎAKUJEME všetkým darcom, ktorí nám prejavili svoju dôveru finančnou podporou:

- formou trvalého príkazu

- individuálnym darom

Dary môžete poukázať na nasledovné účty:

Slovenská sporiteľňa - SK9609000000005208562267

Tatra Banka - SK5211000000002947158619

IČO: 55 698 221

 

 

Vďaka štedrosti ľudí sme doposiaľ venovali:

 

Rok

Počet obdarovaných

Výška sumy venovanej z dakujeme.sk

2008

88 príbehov

18 631 EUR

2009

107 príbehov

17 983 EUR

2010

117 príbehov

25 283 EUR

2011

100 príbehov

26 481 EUR

2012

186 príbehov

81 321 EUR

2013

233 príbehov

234 799 EUR

2014

179 príbehov

105 422 EUR

2015

367 príbehov

167 201 EUR

2016

235 príbehov

240 302 EUR

2017

263 príbehov

297 352 EUR

2018

218 príbehov

384 502 EUR

2019

148 príbehov

147 786 Eur

2020

178 príbehov

210 765 Eur

2021

167 príbehov

160 175 Eur

 

 

Kontakty:

Otázky týkajúce sa spolupráce s našim tímom adresujte: tvrdonova@dakujeme.sk alebo 0949 428 239.

Otázky týkajúce sa ľudí, ktorí potrebujú pomoc a otázky týkajúce sa evidencie darov adresujte: kamila@dakujeme.sk alebo 0905 562 940.

Poštová adresa:

Adriana Kemka
dakujeme.sk o.z.
Partizánska 2
811 03 Bratislava