Miesto kde sa cítim dobre

Miesto kde sa cítim dobre
Obnova ihriska pre deti a mládež
DEFAULT USER
Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
3275 €
2500 €
131%

Každý váš dar Nadácia Renovabis znásobí 2:1, až do výšky príspevku Nadácie Renovabis 5000 eur, do dátumu 30.9.2017.

Pokoj  a dobro, v Lomničke žije v súčasnej dobe takmer výlučne 3000 rómskych obyvateľov. Z toho je asi 1700 deti a mládež. Do Lomničky sme, ako spoločenstvo školských sestier sv. Františka, prišli v roku 2007. Zo začiatku sme do Lomničky denne dochádzali Podolínca, v ktorom sme bývali. Rok 2011 bol pre nás rokom, kedy sme sa presťahovali priamo do Lomničky, kde sme zrekonštruovali starý dom a nazvali sme ho Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (DNSPM). V súčasnosti sú v  DNSPM zriadené dve zariadenia sociálnych služieb: Nízkoprahová denná služba pre deti a mládež   a Komunitné centrum. Denne sa v DNSPM na rôznych aktivitách vystrieda cca 150 - 200 detí a dospelých.

Dom je v prvom rade navštevovaný deťmi, ktoré sa tu cítia veľmi dobre. K domu patrí ihrisko s betónovým povrchom, ktorý je už značne poškodený a pre deti sa pri hre stáva nebezpečným. Náš projekt je zameraný na jeho obnovu a na  namontovanie ochranných mantinelov.

Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu deti, sestry a kňazi z Lomničky

Zoznam darcov a darov

rod. Siekelová (22.09.2017) 450 €
veriaci v Lendaku (19.09.2017) 770 €
Jozef Poláček (08.09.2017) 300 €
Štefan V. (31.08.2017) 64 €
Ľubica Joneková (28.08.2017) 200 €
Veľa požehnania vo vašom diele
rodina Bubán (27.08.2017) 200 €
nadácia Renovabis - Oprava ihriska
peter (24.08.2017) 100 €
vyprosujem Božie požehnanie pre toto dielo
spoločenstvo matiek Košice (24.08.2017) 60 €
Marián Kohan (24.08.2017) 32 €
Eva Mačáková (24.08.2017) 10 €
Lomnička
Anonymný darca (22.08.2017) 300 €
Eva (15.08.2017) 55 €
Marek Kremeň (21.08.2017) 20 €
Anonymný darca (18.08.2017) 35 €
Držím palce.
Grigel M. (14.08.2017) 250 €
Dar od pana Grigla.
Herta Hudačová (13.08.2017) 7 €
Láska
Mirgová Mária (14.08.2017) 10 €
rodina Slánska (08.08.2017) 200 €
Pán je na našej strane !
Anonymný darca (08.08.2017) 20 €
anonym (03.08.2017) 7 €