Komunitné centrum Bunky - Plavecký Štvrtok

Komunitné centrum Bunky - Plavecký Štvrtok
zabezpečenie financovania aktivít komunitného centra
DEFAULT USER
Komunitné centrum Bunky
2570 €
2500 €
103%

Každý váš dar Nadácia Renovabis znásobí 2:1, až do výšky príspevku Nadácie Renovabis 5000 eur, do dátumu 30.9.2017.

Občianske združenie Francesco cez  Komunitné centrum Bunky realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi deťmi a mládežou, terénnu sociálnu prácu, v rámci ktorej pracovníci kontaktujú a navštevujú rodiny, organizujú výlety, letné prímestské zážitkové tábory a  zmysluplné voľnočasové a športové aktivity pre deti, mládež aj dospelých.

Komunitné centrum Bunky má za cieľ pomôcť rómskemu etniku žijúcemu na území obce Plavecký Štvrtok zaradiť sa do spoločnosti a vytvoriť priestor pre všestranný osobnostný rast konkrétnych jednotlivcov ako aj sprostredkovávať impulzy pre rozvoj kultúrneho a plnohodnotného spoločenského života komunity.

Prostriedky získané v zbierke  budú využité na zariadenie učebne, dofinancovanie voľnočasových motivačných aktivít našich detí ako aj vykrytie časti miezd našich zamestnancov, ktorí zabezpečujú doučovanie detí a prípravu  na vyučovanie.

Za vašu pomoc veľmi ďakujeme.

Zoznam darcov a darov

Martin Vanek (12.10.2017) 50 €
Michal Belica (03.10.2017) 20 €
prifukni (03.10.2017) 250 €
Peter Agata (29.09.2017) 50 €
Vela pozehnania do vasej sluzby!
Erina (26.09.2017) 100 €
:)
Daniela Ďuricová (19.09.2017) 32 €
Igor Briš (19.09.2017) 15 €
Mária Brišová (19.09.2017) 15 €
Karol (18.09.2017) 108 €
Želame všetko dobre
Veronika Ďuricová (17.09.2017) 32 €
Tešiteľ (17.09.2017) 50 €
T&V (15.09.2017) 16 €
INCOS s.r.o. (08.09.2017) 32 €
Lengyelová Alžbeta (11.09.2017) 20 €
Katarína Szabó (11.09.2017) 5 €
Nech sa vám darí vo vašej práci!
Monika Sasarakova (10.09.2017) 5 €
Igor (07.09.2017) 11 €
Jana Pikusová (08.09.2017) 7 €
Tomáš H. Pseudonym (08.09.2017) 50 €
Renáta Ocilková (07.09.2017) 20 €
Požehanie!