Kher anglo Róma -Dom pre Rómov 2017

Kher anglo Róma -Dom pre Rómov 2017
Pastorácia Rómov
DEFAULT USER
Pastoračné - Komunitné centrum Hanušovce nad Topľou
2783 €
10000 €
28%
Každý váš dar Nadácia Renovabis znásobí 2:1, až do výšky príspevku Nadácie Renovabis 5000 eur, do dátumu 30.9.2017.
 
Volám sa  Michal Horvát a som diakon. Pracujem v pastorácii už 27 rokov. Svoju pastoráciu prevádzam v rómskej osade, alebo v rómskych rodinách.
Nesťažujem sa, lebo som získal veľa rómskych rodín pre Ježiša. Nemáme svoje priestory. Cirkev nám poskytla pozemok. Dali sme vypracovať projekty na novostavbu, ktorá bude z kontajnerových dielcov. Dali sme vypracovať projekty na inžinierske siete.
Božie dielo začalo, ale bude ho treba dokončiť. Máme už 14 tisíc eur. Dobrý Pán a dobrí ľudia nás podporili. Chýba nám ešte raz toľko.
Preto sa na vás obraciam s veľkou pokorou  a prosbou - pomôžte nám dokončiť začaté Božie dielo.
Nebojte sa, ako Ježiš hovorí svoje dary nám poslať, lebo budú dobré investované.
Rómovia chodia pravidelne na svätú omšu, 27 deti som pripravil na 1.sv.prijímanie, štyri plné autobusy rómov sme putovali do Levoče.
Navštívte nás, nebojte sa poinformujeme vás o všetkom, váš diakon Michal a Rómovia 
Kher anglo Róma -Dom pre Rómov 2017

Zoznam darcov a darov

Anna Verešová (12.11.2017) 50 €
Anonymný darca (19.10.2017) 16 €
EPasserini (13.10.2017) 7 €
Veronika Oselska (08.10.2017) 20 €
Matus Gaborcik (05.10.2017) 15 €
Tomáš (30.09.2017) 32 €
Božena a Milan Čonkovci (29.09.2017) 20 €
Prolivea, s.r.o. (29.09.2017) 10 €
Peter Pollák (27.09.2017) 70 €
Veriaci Rad., Pav., Medzi., Vlača, Bab., (26.09.2017) 903 €
Jozef Brisuda (24.09.2017) 7 €
Veriaci Hanušovce (22.09.2017) 150 €
Lenka Horvátová (19.09.2017) 20 €
Veriaci rim.evan.grek. cirkvi z Hanušoviec (19.09.2017) 1126 €
Ján Gyulai (17.09.2017) 32 €
Nech Vás Dobrý Pán požehná na príhovor Bl. Zefirína...
Anonymný darca (16.09.2017) 50 €
Robíte dobrú vec, nech vás pri nej vedie milosrdný Boh.
Dančo Lukáš (14.09.2017) 20 €
Bakaľarová Marcela (14.09.2017) 25 €
Dušan a Anna Verešovci (13.09.2017) 50 €
Občianske združenie Jarovnice - s. Silvia Zábavová (13.09.2017) 33 €