Rómovia – misia možná

Rómovia – misia možná
formácia 30 rómskych dobrovoľníkov – vydávanie občasníka o rómskej misii – vybavenie kuchyne
DEFAULT USER
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze
2505 €
2500 €
100%

Každý váš dar Nadácia Renovabis znásobí 2:1, až do výšky príspevku Nadácie Renovabis 5000 eur, do dátumu 30.9.2017.

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze zriadila v roku 2007 v obci Krížová Ves Rómske duchovno-spoločenské stredisko priamo v rómskej komunite, kde žije 1 600 Rómov. Naša činnosť zasahuje približne 300 ľudí z miestnej komunity a ďalších jeho nepravidelných návštevníkov a podporovateľov, ktorí ho navštívia alebo sledujú jeho činnosť prostredníctvom internetovej stránky. Uskutočňujú sa tu duchovné aktivity, voľnočasové aktivity prostredníctvom 6 záujmových krúžkov (hudobný, tanečný, športový, formačný...), kultúrna a spoločenské podujatia, vzdelávacie aktivity (v stredisku sú učebne, kde sa pripravuje asi 30 mladých Rómov na budúce povolanie v odbore stolár a krajčírka) a sociálne služby komunitného centra. U viacero starších a mladších Rómov z miestnej komunity nastala sociálna zmena a posunuli sa prostredníctvom týchto pravidelných aktivít. Ľudia z miestneho strediska sa aktívne podieľajú na rôznych celoslovenských (spoluorganizovanie FestRomu, konferencií pre rómskych služobníkov), regionálnych (organizovanie Rómskej animátorskej školy, Formácie rómskych služobníkov (FOROS), formačných seminárov a miestnych aktivitách, ktoré robíme v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Veľká Lomnica, kde pomáhame pri formovaní miestnych animátorov.

Podporením projektu Rómovia – misia možná umožníte formáciu 30 dobrovoľníkov a služobníkov pôsobiacich v rómskej misii v Krížovej Vsi a Veľkej Lomnici a vytvorenie priestoru pre ich dobrovoľnícku službu v rámci letných aktivít. Prispejete na vydávania občasníka o rómskej misii s názvom Rómska Samária, ktorý bude slúžiť k väčšej informovanosti širokej verejnosti o práci Cirkvi v rómskych komunitách. Pomôžete nám dovybaviť kuchyňu strediska, čím sa skvalitní práca s ľuďmi z miestnej komunity počas našich pravidelných aktivít v roku.

Náš WEB

Za vašu pomoc ďakujeme.

Rómovia – misia možná Rómovia – misia možná Rómovia – misia možná Rómovia – misia možná Rómovia – misia možná Rómovia – misia možná

Zoznam darcov a darov

Anna Hvizdošová (29.09.2017) 50 €
S Bohom a v Ňom je možné všetko!
Ľubomíra Pitoňáková (28.09.2017) 20 €
Nech toto dielo zveľaďuje naďalej Božie kráľovstvo.
Jakub Grich (27.09.2017) 1000 €
Veriaci z kolónie Krížová Ves (26.09.2017) 160 €
Renáta a Marek Ocilkovci (25.09.2017) 16 €
Skalník (23.09.2017) 300 €
Saja (23.09.2017) 100 €
Martin Schreiner (18.09.2017) 100 €
Lucia Lorenčíková (18.09.2017) 130 €
Marta, Michal a ďalší (18.09.2017) 180 €
Lenka Jamnická (07.09.2017) 200 €
za spoločenstvo Ezechiel - Poprad
Jana Rusnáková (30.08.2017) 125 €
Nech Pán žehná Vaše dielo...
Ľubomír (23.08.2017) 32 €
Lucia Lorenčíková (21.08.2017) 45 €
Pavol (07.08.2017) 10 €
shalom
Lenka Jamnická (04.08.2017) 30 €
Ivana Jaskova (05.08.2017) 7 €
God bless :)