Aj my chceme byť čistí

Aj my chceme byť čistí
Otvorenie hygienickeho centra
DEFAULT USER
Oheň nádeje, o.z.
2531 €
11500 €
22%
Každý váš dar Nadácia Renovabis znásobí 2:1, až do výšky príspevku Nadácie Renovabis 5000 eur, do dátumu 30.9.2017.
 
Oheň nádeje je nezisková organizácia, ktorá pôsobí už štyri roky na košickom sídlisku Luník IX. Úzko spolupracujeme so Saleziánmi dona Bosca, rímskokatolíckou rehoľou, ktorí sú priamo na tomto mieste prítomní od roku 2008.

Venujeme sa predovšetkým deťom a mladým ľuďom, ale vnímame, že výchovné úsilie musí ísť ruka v ruke v spolupráci s ich rodičmi. Naším úsilím je vybudovať z tunajších obyvateľov spoločenstvo perspektívnych ľudí založených na kresťansko-morálnych zásadách, ktorí by boli sociálne a ekonomicky sebestační. Vymanenie sa z materiálnej chudoby nie je jednorazovou udalosťou, ale dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje mnoho „emocionálnych síl“. Rokmi overená skúsenosť, že len pomalá cesta je zárukou istého rastu, nás ženie vytrvať v ponuke pravidelných výchovnovzdelávacích a pastoračných aktivít, no okrem nich hľadáme stále nové formy konkrétnej pomoci zameranej na zmiernenie tvrdých podmienok pre ich život. Doposiaľ to je predovšetkým distribúcia tuhého paliva a piecok v zimnom období, nábytku, šatstva či ponuka tútoringu detí alebo sociálneho poradenstva rodín. Zlá hygienická situácia na tunajšom sídlisku, ale predovšetkým v neďalekej nelegálne zriadenej osade, nepravidelná dodávka tečúcej vody, nemožnosť sušiť vonku bielizeň v zimných mesiacoch (vysoká koncentrácia splodín z piecok na tuhé palivo) nás podnietila k myšlienke zriadiť v priestoroch Saleziánskeho komunitného centra nové hygienické centrum.

Hygienické centrum by malo ponúkať pre tunajších rómskych obyvateľov možnosť oprať si a vysušiť si bielizeň vo veľkokapacitných zariadeniach, osprchovať sa a efektívnejšie distribuovať použité šatstvo. To všetko za symbolický poplatok, ktorý nedokáže pokryť náklady vynaložené na zriadenie hygienického centra. Hygienické centrum ponúkne aj možnosť na nadviazanie nových kontaktov a prehĺbenie už doteraz vybudovaných vzťahov.

Celkove náklady predstavujú cca 30 000€: 
- dve veľkokapacitné práčky 
- dve veľkokapacitné sušičky
- solárne termokolektory a zásobníkové ohrievače na vodu
- elektro a hydroinštalácia
- prerobenie priestorov

Časť financií sa nám podarilo získať z iných projektov alebo od pravidelných darcov, no ostáva ešte 11 500€. Nadácia Renovabis prisľúbila zdvojnásobenie darov. Ak veríte našej myšlienke a rozhodnete sa nám finančne pomôcť, môžete tak urobiť stlačením na odkaz „Darujte!“. Správca darcovského portálu dakujeme.sk nemá minimálnu výšku finančného daru. Maximálna výška daru je neobmedzená, závisí iba od Vášho rozhodnutia.
 
Ďakujeme vám.
Aj my chceme byť čistí Aj my chceme byť čistí Aj my chceme byť čistí Aj my chceme byť čistí

Zoznam darcov a darov

Karina Čaklošová (30.10.2017) 32 €
Veľa šťastia
Matus Gaborcik (05.10.2017) 30 €
René Harakály (29.09.2017) 200 €
Kevin Kačmár (29.09.2017) 30 €
Jano (29.09.2017) 150 €
Monika Gordoňová (28.09.2017) 10 €
René Harakály (28.09.2017) 200 €
Kevin Kačmár (28.09.2017) 100 €
Nikola Harakalyová (26.08.2017) 50 €
René Harakály (26.09.2017) 210 €
Kevin Kačmár (25.09.2017) 100 €
Anonymný darca (24.09.2017) 120 €
Mária Noskovičová (23.09.2017) 64 €
Juraj Vojtáš (17.09.2017) 10 €
Držte sa!
Tomas Bacigal (18.09.2017) 10 €
Vdaka za vasu sluzbu.
Misijné oddelenie slovenskej saleziánskej provinci (18.09.2017) 100 €
Nech Pán žehná ľudí na L9!
Ján Gyulai (17.09.2017) 32 €
Nech Vás Pán požehnáva a pokojom obdarí, na príhovor Bl. Zefirína.
Vladimír Falis (14.09.2017) 16 €
Michal Baránek (16.09.2017) 5 €
Jozef Jurko (14.09.2017) 100 €
Nech Vám darí