Kristínkiné náhradné oči

Kristínkiné náhradné oči
Korekčné pomôcky na čítanie
DEFAULT USER
Kristínka Žigová
Darujte Vianoce
900 €
900 €
100%

Nadácia Orange znásobí každý váš dar rovnakou sumou, najviac do výšky 300 eur, respektíve do naplnenia cieľovej sumy.  Nadácia Orange znásobuje dary do 18.12.2017, alebo do vyčerpania finančných prostriedkov.

Kristínka je žiačkou 6. ročníka ŠZŠ Spišský Štiavnik, čo je elokované pracovisko Vydrník. Osud ju napriek jej mladému veku ťažko skúša. Popri mentálnom postihnutí je u nej prítomné aj vážne zrakové postihnutie. Kristína sa narodila ako tretie dieťa s vrodenou zrakovou vadou. Priebeh ochorenia je ireverzibilný, s konečnou diagnózou úplná slepota. Z dôvodu zdravotného postihnutia si vyžaduje  špeciálnu pedagogickú starostlivosť pre zrakovo a mentálne postihnutých. Vzhľadom na zlú finančnú situáciu si rodičia nemôžu dovoliť umiestniť ju do zariadenia pre zrakovo postihnutých, ktoré je mimo jej bydliska.

Kristínke pri vzdelávaní sa nevyhovujú tradičné dostupné didaktické pomôcky. Bežná veľkosť písma textu v učebniciach je pre ňu len veľmi ťažko čitateľná, a to aj za pomoci okuliarov či lupy. Je pre ňu nevyhnutná korekcia – zväčšovanie veľkosti textov z učebníc každého predmetu i zväčšovanie dostupných textových informácií, prostredníctvom počítača, skenera, zväčšovacích programov a čítačky do počítača. Vzhľadom na zlú finančnú situáciu si rodina nemôže dovoliť zakúpenie takýchto finančne náročných učebných pomôcok, preto ich  chcem pre Kristínku zabezpečiť prostredníctvom finančného príspevku. Tie sú  pre Kristínku z hľadiska jej zdravotného stavu nevyhnutné.. Všetky korekčné pomôcky vo veľkej miere pomôžu Kristínke pri príprave a vzdelávaní sa v škole  v domácom prostredí pri domácej príprave a neskôr aj v budúcom pokračovaní v štúdiu či v osobnom živote.
Za pomoc vám ďakujem, Anna.

Zoznam darcov a darov

Sashe aukcia (18.12.2017) 347 €
Danka Horváthová (18.12.2017) 5 €
Držím palce.
lucia Rezicova (15.12.2017) 8 €
držím palce ...
Dušana Dundová (14.12.2017) 20 €
Irena Balážová (08.12.2017) 20 €
Šťastné a veselé Veselé.
Anton Minďaš (04.12.2017) 50 €
Anonymný darca (05.12.2017) 8 €
Anonymný darca (01.12.2017) 10 €
Držím palce!
Jana Baňasová (01.12.2017) 10 €
Veľa šťastia
Anonymný darca (03.12.2017) 100 €
Anonymný darca (03.12.2017) 30 €
Nadácia Orange - znásobovanie (30.11.2017) 260 €
Anonymný darca (30.11.2017) 32 €