Vianoce v každej rodine

Vianoce v každej rodine
Potraviny a darčeky
Miriam Rabatinová
Dve rodiny
Vianoce s dakujeme.sk
200 €
67%
Darovať
15
Dní do konca
300 €
Cieľová suma

Priatelia, vaše dary znásobime v pomere 1:1, maximálne do výšky 100 eur na jeden dar a 250 eur na príbeh. 
Znásobovanie ukončime, akonáhle bude dosiahnutá cieľová suma.
„Vianoce nie sú ani tak veľmi o otváraní darčekov ako o otváraní našich sŕdc.“
V mojom blízkom okolí sú dve rodiny, nie sme síce priatelia, ale poznám ich osudy, rada by som im aspoň trochu pomohla. Nie je v mojej moci im osobne pomôcť, keďže žijem sama  z jedného príjmu.
Prvá rodina  je matka zo synom, mama má zdravotné problémy spôsobené despotickým manželom, ktoré vyústili až do jej invalidity. Jedinú oporu má vo svojom synovi, ktorý študuje na VŠ, pomáha jej a snaží sa prispieť do rodinného rozpočtu brigádami ak je to možné. Avšak skĺbiť pomoc matke, štúdium a brigádu je pre neho veľmi náročné.
Druhá je štvorčlenná rodina, v ktorej obaja rodičia majú zdravotné problémy pohybového aparátu a sú na čiastočných invalidných dôchodkoch. S ich obmedzeniami a v našej lokalite je problém nájsť možnosť zlepšiť si finančnú situáciu, ich príjem  pokrýva sotva základné životné potreby.
Obidve rodiny majú málo financií a podlomené zdravie. S ťažkosťou prežívajú zo dňa na deň, a preto bola by som veľmi vďačná za pomoc a podporu pre nich.
Pomoc bude venovaná na nákup potravín a darčekov pre obe rodiny. Predovšetkým potravín na vianočný stôl, ale i takých, ktoré im vydržia dlhšie obdobie a zopár milých darčekov, aby i oni po štedrej zažili trochu radosti pri vianočnom stromčeku.

Zoznam darcov a darov

Vianočná aukcia so SasHe (12.12.2019) 50 €
Znásobovaie (27.11.2019) 100 €
Tomáš Turčan Turčan (27.11.2019) 50 €