Plytký dych

Plytký dych
Vydanie básnickej zbierky
Mgr. Diana Kankulová
Mgr. Diana Kankulová
77 €
24%
Darovať
74
Dní do konca
320 €
Cieľová suma

SPECTRUM venuje Dianke 77 Eur na vydanie knihy.

Ahoj priatelia!


Zhruba pred rokom som vydala knižku „Šach s DMO“.
V roku 2020 je mojím zámerom vydať novú publikáciu, básnickú zbierku „Plytký dych“.
Každé dieťa so závažným hendikepom má problémy s dýchaním.
Dýcha plytko, takmer nepočuteľne, výnimkou nie som ani ja.
Práve kvôli tomu som sa rozhodla upozorniť na tento problém prostredníctvom poézie.
Ak chceš, aby sa ďalšie moje dielo dostalo do povedomia spoločnosti, prosím, pomôž mi uhradiť časť nákladov na jeho vydanie.
Pripájam ukážku : Plytký dych
Plynulý dych veľmi krásny je, no nie každému ho osud bez problémov dopraje.
Môj dych veľmi plytký bol. Občas ako vietor na sekundu utíchol.
Táto situácia ma veľmi desila.
Pomôcť som si však nevedela, aj keď veľkú vôľu žiť som v sebe mala.
Raz sa nebo nado mnou zľutovalo, anjela pomoci mi požičalo. Dýchať lepšie som sa naučila, tajomstvo súvislejšej reči som spoznala.

Plytký dych Plytký dych Plytký dych Plytký dych

Zoznam darcov a darov

Spectrum (03.02.2020) 77 €
S láskou :-)