Kúpele pre Tiborka

Kúpele pre Tiborka
Pobyt Tibora v kúpeľoch s matkou
Zuzana Gajdošová
Tibor Horvát
77 €
13%
Darovať
29
Dní do konca
600 €
Cieľová suma
Spectrum venuje Tiborovi 77 eur na kúpele.
S rodinou, pre ktorú prosím o pomoc, pracujem v Centre konkrétnej pomoci Femina Snina. Ide o osemročného Tibora, ktorý trpí astmou a veľmi by mu pomohli kúpele.
Keďže je potrebný sprievod mamky z dôvodu ďalších diagnóz syna, potrebujú peniaze aj na uhradenie za pobyt mamky v kúpeľoch a nutné oblečenie a obuv pre Tibora.
Rodina je viacdetná, okrem Tibora majú ešte dve maloleté deti.
Obidvaja rodičia sú nezamestnaní, pracujú na aktivačných prácach.
V rámci svojich finančných možností rekonštruujú starší dom, ktorý si kúpili na splátky. Žijú veľmi skromne, ale snažia sa zlepšiť podmienky pre svoje deti.
Lekári odporúčajú kúpeľnú liečbu, ale bez pomoci dobrých ľudí, je to pre Tibora nemožné.
Vďaka za Vaše dary, Zuzana.

Zoznam darcov a darov

Spectrum (26.08.2020) 77 €