Skenar terapia pomôže Adriánovi napredovať

Skenar terapia pomôže Adriánovi napredovať
Skenar terapia
Erika Moháriová, sociálna pracovníčka
Adrián Balogh
77 €
8%
Darovať
43
Dní do konca
1000 €
Cieľová suma

Spectrum venuje Adriánovi 77 eur na skenar terapiu.
Narodenie dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím predstavuje pre rodičov veľké psychické a fyzické vypätie. Je to mimoriadne náročná životná situácia so zmesou emócií - pocitov šťastia, radosti a očakávania z narodenia dieťaťa, ale aj obáv a strachu, úzkosti a beznádeje, ktoré sú sprevádzané nejasným vývojom budúcnosti.
Erika sa pred niekoľkými rokmi ocitla v podobnej situácii. Jej prvorodený syn Adrián sa narodil s ťažkým zdravotným postihnutím.
Má detskú mozgovú obrnu hypotonickej formy, epilepsiu, mentálnu retardáciu stredne ťažkého stupňa s retardáciou vývoja reči s autistickými črtami správania a iné pridružené závažné ochorenia. Narodenie dieťaťa so zdravotným postihnutím je nepochybne náročnou životnou situáciou pre celú rodinu, vyrovnať sa s ňou je neľahké. Rovnako náročné je žiť v tej situácii, starať sa o dieťa s postihnutím v domácom prostredí. Erika si však uvedomila závažnosť svojho osudu, osudu svojich detí a prijala to s pokorou. Žije so svojimi deťmi, vychováva ich v skromnosti a s láskou.
Adrián je mobilný, inkontinentný, nekomunikuje. Jeho zdravotné postihnutie si vyžaduje komplexný prístup na odstránenie dôsledkov hendikepu a zlepšenie zdravotného stavu, čo pre matku predstavuje vynaloženie nielen fyzických a psychických síl, ale predovšetkým finančných prostriedkov. Kým Aďo si mnohé veci neuvedomuje a žije vo svojom jednoduchom svete, jeho mamina sa má čo obracať. Zápasí predovšetkým o financie. 
Tohto času Adrián absolvuje skenar terapiu. Ide o alternatívnu formu liečby prostredníctvom prístroja skenar, ktorý v zahraničí je využívaný dlhodobo, avšak u nás sa táto liečebná metóda rozvíja iba pomaly. Táto neinvazívna metóda liečby zabezpečuje regeneráciu svalových a nervových buniek pod dohľadom lekárskeho personálu. Je finančne náročná a Adrián musí absolvovať niekoľko cyklov, aby bola prospešná.
Ako sociálnej pracovníčke mi nie je ľahostajný osud Adriána a jeho matky a rada by som im spoločne s Vašou pomocou pomohla pri financovaní náročnej liečby.
Nás to nestojí veľa ale pre nich to veľa znamená. Ďakujem za pomoc. Erika Moháriová, sociálna pracovníčka

Skenar terapia pomôže Adriánovi napredovať

Zoznam darcov a darov

Spectrum (25.08.2020) 77 €
S láskou :)