ZUŠ pre Stupavu

ZUŠ pre Stupavu
Rekonštrukcia a znovuotvorenie ZUŠ
Robert Šramko
Občianske združenie pri ZUŠ v Stupave
4232 €
5000 €
85%

Spectrum venuje 77 eur na rekonštrukciu ZUŠ Stupava.
Poslaním našej školy je poskytovať základné umelecké vzdelanie, rozvíjať umelecký a osobnostný potenciál detí, pomáhať objaviť, rozvíjať a naučiť používať kreativitu jednotlivo i kolektívne, a v neposlednom rade podporovať prezentáciu mladých talentov na verejnosti
ZUŠ Stupava oslávila v minulom roku 60. výročie od svojho založenia. Po celý čas svojej existencie sídli v prenajatých priestoroch, ktoré kapacitne bránia v jej ďalšom rozvoji, a nevyhovujú už ani funkčne na výučbu umeleckých odborov. Zvyšovanie počtu obyvateľov mesta Stupava vytvára tlak na ďalšie rozširovanie, ktoré v súčasných podmienkach nie je možné.  
Naším dlhodobým cieľom je vybudovanie vlastnej budovy základnej umeleckej školy aj ako priestoru pre rozvoj všetkých umeleckých oblastí v Stupave a blízkom okolí, vytvorenie miesta stretávania generácií s kontinuálnou výmenou zážitkov z oblastí umenia.
Chceme byť integrátorom a partnerom pre umeleckú výchovu a vzdelávanie a chceme vytvoriť možnosti a príležitosti stráviť čas v inšpirujúcom a kreatívnom prostredí.
Z toho dôvodu mesto Stupava, ako zriaďovateľ  ZUŠ Stupava, vyhlásilo v marci 2020 dvojetapovú architektonicko-urbanistickú súťaž, cieľom ktorej bol výber najvhodnejšieho riešenia verejného priestoru Troyerovho námestia a návrh nových priestorov Základnej umeleckej školy (v susedstve Mestského kultúrneho a informačného centra).
Aj pomocou portálu www.dakujeme.skby sme Vás chceli poprosiť o podporu pri získaní finančných prostriedkov, ktoré by boli použité ako príspevok OZ pri ZUŠ v Stupave na vypracovanie detailnej projektovej dokumentácie potrebnej pre zahájenie procesu výstavby nových priestorov školy.
Výsledky súťaže a vizualizáciu víťaznej štúdie nájdete tu.

ZUŠ pre Stupavu ZUŠ pre Stupavu

Zoznam darcov a darov

Gabriel Forró Forró (30.03.2021) 200 €
Pavol Paľo (28.03.2021) 32 €
Vďační rodičia (29.03.2021) 237 €
Ďakujeme Vám učitelia a želáme Vám, aby ste mohli čím skôr učiť v dôstojnejších priestoroch.
Kristína Obžerová (15.03.2021) 32 €
Radka Rybárová (03.03.2021) 20 €
Branislav Kocínec (01.03.2021) 64 €
Jozef Buhaj Buhaj (01.03.2021) 32 €
Kristina Kolembusova (24.02.2021) 50 €
Gabriela Dudikova (23.02.2021) 16 €
Z Ch (23.02.2021) 15 €
L S (16.02.2021) 150 €
Aneta Filova (11.02.2021) 50 €
Nadežda Buranová (27.01.2021) 30 €
Marta Schultzová (22.12.2020) 50 €
Sch.
Martina Mydlová (01.12.2020) 12 €
vďačná absolventka (14.12.2020) 200 €
nech ste čím skôr v nových priestoroch
Milica Pálfyová (10.12.2020) 16 €
Vďační rodičia (08.12.2020) 1500 €
Marek Markuš (03.12.2020) 50 €
L S (27.11.2020) 64 €