Pre naše očká a šikovné rúčky

Pre naše očká a šikovné rúčky
Edukačná pomôcka
Veronika Lerche
Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
185 €
76%
Darovať
28
Dní do konca
245 €
Cieľová suma

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva je súčasťou Spojenej školy v Zlatých Moravciach.
Toto centrum pomáha deťom so zdravotným znevýhodnením v procese integrácie do spoločnosti.
Centrum navštevujú deti s rôznym druhom a stupňom postihnutia. Žiaľ aj tu majú nedostatok finančných prostriedkov na kúpu špeciálnych pomôcok, ktoré sú pri tréningu zručností nevyhnutné.
Z tohto dôvodu som sa rozhodla osloviť všetkých ľudí, ktorí majú chuť pomáhať.
Deťom by v procese vzdelávania pomohla špeciálna edukačná pomôcka ,, svetelný panel s transparentnou misou".
Táto pomôcka sa používa na tréning zraku a jemnej motoriky. Deti navštevujúce toto centrum majú v rámci svojho viacnásobného postihnutia často oslabený zrak aj hmat.
Takýto druh tréningu, vedený hravou formou by bol určite spestrením pre všetky deti, ktoré musia svoje všedné dni tráviť rehabilitáciou, aby boli schopné čo najlepšie sa začleniť medzi zdravých kamarátov.

Pre naše očká a šikovné rúčky Pre naše očká a šikovné rúčky

Zoznam darcov a darov

Matej Turčan (01.12.2020) 10 €
Jaroslav Šútor (01.12.2020) 10 €
Anton Kordula (27.11.2020) 9 €
Jana Lacová Lacová (22.11.2020) 6 €
Alica Dodoková Dodoková (20.11.2020) 10 €
Dominika Bieliková Bieliková (19.11.2020) 16 €
Diana Szabóová (19.11.2020) 10 €
Peter a Zuzka Adamčíkoví (19.11.2020) 20 €
Prajeme len veľa zdravia...
Erika Danisova (19.11.2020) 10 €
Anna Szabóová (18.11.2020) 20 €
Alena Bružová (18.11.2020) 6 €
Dominika Púčaťová (18.11.2020) 10 €
Roman Bruža (18.11.2020) 10 €
Anna Koprdová Koprdová (18.11.2020) 16 €
Soňa Gašparovičova (18.11.2020) 8 €
Radovan Szabó Szabó (18.11.2020) 8 €
Anna Biela (18.11.2020) 6 €