Vianoce a oblátky do každej rodiny

Vianoce a oblátky do každej rodiny
Kúpenie umelého vianočného stromčeka a oblátkovača
Prístav Nádeje OZ
Ľudia so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny
0 €
0%
Darovať
14
Dní do konca
330 €
Cieľová suma

Občianske združenie Prístav nádeje pôsobí už deviaty rok. Sme ľudia so zdravotným znevýhodnením. No napriek hendikepu sa snažíme pomáhať a skvalitňovať život iným.
Všetci v združení pôsobia ako dobrovoľníci. Za ten čas sme pomohli mnohým osobám so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. 
Podarilo sa nám vybudovať prvé outdoorové bezbariérové fitness na Slovensku, i prvé bezbariérové detské ihrisko. 
V uplynulých 8 rokoch sme pre zakaždým iné rodiny s členom so zdravotným znevýhodnením z Banskobystrického kraja zorganizovali vianočnú potravinovú pomoc rozšírenú o vianočnú kapustnicu, hračky a ošatenie. Vždy sme sa spoločne zišli v jedene deň a strávili spolu niekoľko hodín. Rodiny sa zblížili, spoznali, podporili. Za uplynulých osem rokov sme takto obdarovali viac ako 520 osôb.
Používali sme vianočný stromček od riaditeľky, avšak po toľkých rokoch sa už "rozbil" a tak sme bez vianočného stromčeka.
Pre súčasnú situáciu možno budeme musieť niektoré veci zrealizovať inak, individuálne.
Pod vianočný stromček chceme takýmto rodinám tento rok spolu s dobrovoľníkmi upiecť vianočné oblátky a odovzdať im ich, priniesť Vianoce do každej rodiny.
Stromček nám bude slúžiť aj do ďalších rokov a oblátkáreň nám pomôže v realizovaní tvorivých dielní pre deti a aj na pečenie.

Vianoce a oblátky do každej rodiny

Zoznam darcov a darov