Daruj a budeš obdarovaný

Daruj a budeš obdarovaný
Lupienková píla a základné komponety
Mária Didiová
Bohumír Ursík
180 €
180 €
100%

V zariadení Domov Márie pracujem ako sociálna pracovníčka od roku 2008. Túto prácu som si vybrala preto, lebo patrí k pomáhajúcim profesiám.
Počas mojej práce som sa stretla s rôznymi životnými situáciami našich klientov, medzi ktorých patrí aj pán Bohuš, ktorý je u nás od roku 2009. Je postihnutý mentálne aj fyzicky.
Pred umiestnením do zariadenia býval u svojej starej mamy, ktorá sa o neho starala, nakoľko jeho biologickí rodičia sa o neho vôbec nezaujímali.
V podstate ich pán Bohuš ani nepozná. Po zhoršení zdravotného stavu jeho starej mamy sa už nedokázala o neho ďalej starať a on musel prísť do zariadenia.
Pán Bohuš aj napriek svojmu handicapu je aktívny, dobrosrdečný, a preto som sa rozhodla pre neho požiadať o lupienkovú pílku.
Rád pracuje s drevom a veľmi túži po lupienkovej pílke. 
Terapia mu pomáha zvládať jeho ťažkú životnú situáciu, zvyšuje to jeho sebavedomie a cíti sa byť užitočný.
Výrobky, ktoré vyrobí, daruje ostatným klientom s pocitom radosti z možnosti niekoho obdarovať. 

Daruj a budeš obdarovaný

Zoznam darcov a darov

Diana Manganello (14.12.2020) 126 €
Veselé Vianoce prajeme!
P D (11.12.2020) 30 €
Lucia A. (02.12.2020) 16 €
Sestričky Vani a Vivi (24.11.2020) 8 €
Nech sa Vám splnia sny :)