Klárin dôstojnejší život

Klárin dôstojnejší život
Základné životné potreby najmä v zimnom období
Viera Trubačová
Klárka a jej rodina
0 €
0%
Darovať
28
Dní do konca
1000 €
Cieľová suma
Dobrý deň. Sme sociálne pracovníčky obecného úradu Stará Kremnička. Radi by sme obdarovali jednu rodinku, ktorá žije v sociálne znevýhodnenom prostredí, bez elektriny a vody, cca 0,75 km od obce v zlých životných podmienkach.
Klárinka je onkologická pacientka, ktorá má dve školopovinné deti a partnera. Je slabá, veľmi schudla. Partner sa snaží zabezpečovať starosltivosť o ňu, deti aj domácnosť, avšak príjem v tejto rodine je veľmi nízky.
Klárinka je PN a on vykonáva len dobrovoľnícku činnosť. Klára je chovankyňou detského domova. Jej život bol veľmi ťažký. 
Túto rodinu sme vybrali preto, lebo ich osudy nám nie sú ľahostajné a vidíme, že sú  naozaj v ťažkej situácii.
Napriek ťažkým životným podmienkam sa Klára aj jej partner snažili vždy spolupracovať. Obľúbil si ich aj pán starosta, ktorý im vždy pomohol zapojiť sa do projektu. Pred niekoľkými rokmi dostala rodina 200 eur z MPSVaR. Odvtedy sa situácia zmenila k horšiemu, vzhľadom na Klárin zdravotný stav a zistené onkologické ochorenie. 
Budú vďační za akúkoľvek finančnú pomoc. Financie by radi použili na kúpu palivového dreva, zimného oblečenia a obuvi pre celú rodinu, vitamíny a zdravú výživu pre Kláru, potraviny  pre celú rodinu plus paplóny, vankúše, obliečky a hygienické potreby. Nakoľko nie sú v hmotnej  núdzi, nedostali dotácie na školské potreby a pomôcky. 
Ak sa nám podarí vyzbierať suma na kúpu týchto vecí, vyčaríme rodinke úsmev na tvári a uľahčíme im aspoň na nejaký čas situáciu v rodine, nakoľko prežívajú ťažké chvíle. 
Klárin dôstojnejší život

Zoznam darcov a darov