Najvzácnejšia mama

Najvzácnejšia mama
Terapie pre chlapčeka s autizmom
Zuzana Gajdošová
Pani Iveta
Nadácia Markíza - Pošli dobro mamám
381 €
38%
Darovať
17
Dní do konca
1000 €
Cieľová suma

Vďaka Nadácii Markíza a našim dvom darcom Vaše dary znásobime v pomere 1:1 do výšky 50 eur na jeden dar a 300 eur pre jeden príbeh.
Chcela by som pomôcť pani Ivetke, ktorá je mojou klientkou v Centre konkrétnej pomoci Femina Snina.
Je to obetavá mama, ktorá sa sama stará o svojho autizmom ťažko skúšaného synčeka.
Jej finančná situácia je veľmi nepriaznivá, pretože prišla o časť príjmu kvôli pandémii (pracovala ako čašníčka) a zostal jej len rodičovský príspevok a rodinné prídavky. Získané prostriedky budú použité na terapie na rozvoj reči, rehabilitáciu, hipoterapiu, nákup vitamínov na rozvoj činnosti mozgu, hygienické potreby (plienky, pracie prášky, osobná hygiena), špeciálne pracovné zošity a pomôcky pre rozvoj jemnej motoriky.
Jej najsilnejšou hnacou silou sú pokroky, ktoré jej syn robí vďaka cvičeniu na koníkoch, vďaka starostlivosti učiteliek v škôlke, vďaka pani logopedičke.
To, čo bolo pred rokom nepredstaviteľné, dnes je realita – rozvoj reči, jemnej motoriky, úsmev na tvári sú tým najlepším darom.
Pani Iveta je silná žena, pretože jej každodenný život je boj s nepriaznivým osudom.
Zároveň je veľmi trpezlivá, pretože sa teší aj maličkých pokrokov svojho syna.
Je skromná, ale to sa nedá ani popísať jednou vetou, čo všetko si musí odoprieť, aby sa zlepšil stav jej synčeka.

Zoznam darcov a darov

Peter Gustafik (20.05.2021) 18 €
Výťažok z aukcie (13.05.2021) 145 €
Mimoriadny dar ku Dňu matiek - dakujeme.sk (10.05.2021) 100 €
Znásobovanie (03.05.2021) 68 €
AD (03.05.2021) 50 €