Od stavieb k ľuďom

Od stavieb k ľuďom
Dokončenie nádvoria okolo farskej budovy
Martin Pasiar
Farnosť Lomnička
Roma Renovabis
7602 €
5000 €
152%

Lomnička je samostatná farnosť, ktorá má 3250 obyvateľov, z tohoviac ako 99% tvoria Rómovia. Intenzívnejšia práca s Rómami tu funguje od roku 2004.
Odvtedy sa tu urobilo veľa dobrého a Boh pomaly premieňa ľudské srdcia
.
Súčasná farská budova bola dostavaná v roku 2015.
V dalších rokoch sa postupne dokončuje jej okolie (sokel, schodiská, chodníky, nádvorie).
V súčasnej dobe sme vo farnosti dvaja kňazi, žijeme v Lomničke medzi Rómami. Pri svojej službe úzko spolupracujeme s rehoľnými sestrami z Kongregácie školských sestier sv. Františka, ktoré tu tiež žijú a spravujú komunitné centrum Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
Popri práci s deťmi a mládežou, a materiálnej pomoci miestnym ľuďom, na ktorej sme sa podieľali my, alebo naši predchodcovia, sa venujeme duchovnej službe, čo je naše hlavné poslanie :-)
Snažíme sa vydávať svedectvo o Kristovi, ktorý na nikoho nezabúda.
Súčasťou materiálnej pomoci je farská požičovňa náradia, v ktorej je k dispozícii ručné a elektrické náradie, fúriky, rebríky a tiež vírivé práčky. Farnosť má vlastný traktor, ktorý slúži na pomoc so zvážaním dreva, alebo na prevoz stavebného materiálu. Zabezpečujeme ním aj odhŕňanie snehu z obecných komunikácií v zimnom období.
Pomáhame tiež pri stavbe striech či zatepľovaní unimobuniek.

Chceme dokončiť nádvorie okolo fary, položením zámkovej dlažby, aby sa u nás tí, ktorí k nám prídu cítili príjemne a bezpečne a tiež, aby sme získali čas, ktorý by sme mohli venovať našim farníkom, ktorí nám pomôžu, ale finančne sa vyzbierať na celé dielo nedokážu.
Nezabúdame na našich dobrodincov. Modlíme sa za nich a vždy v prvý piatok v mesiaci za nich obetujeme sv. omšu.
Link na stránku farnosti a instagram.

 

Od stavieb k ľuďom Od stavieb k ľuďom

Zoznam darcov a darov

K. A. (29.10.2021) 50 €
Veriaci Mútne (25.10.2021) 1000 €
Agneša Graňáková Graňáková (25.10.2021) 50 €
Pán Boh nech požehnáva všetky vaše namáhania
Martina Majdová (13.10.2021) 50 €
Vytrvajte v službe, ste super!
Danka Sumilasová (13.10.2021) 20 €
Dar od veriacich z farnosti Štrba (08.10.2021) 280 €
Dar od rodiny zo Štrby (08.10.2021) 100 €
Rodina Gajancova/Sikorjakova (30.09.2021) 100 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lokca farnosť Lokc (05.10.2021) 1000 €
Mária Kotryová (05.10.2021) 60 €
Dar od farníka z Novote (04.10.2021) 20 €
Prajem veľa síl.
Ludmila Bajcicakova (04.10.2021) 16 €
Dendisová Lokca (04.10.2021) 32 €
Anna Jancigova (04.10.2021) 16 €
Ján Daniš (01.10.2021) 50 €
Držím palce.
Jozef Kruták (30.09.2021) 200 €
Nech sa dobrá vec podarí.
Dar od veriacich z Tatranskej Štrby (30.09.2021) 310 €
Rodina Křížová (30.09.2021) 100 €
Iveta Kolenčíková (30.09.2021) 16 €
Peter Trnka (29.09.2021) 50 €