Krok k integrácii z geta

Krok k integrácii z geta
Rekonštrukcia chaty pre pastoračné, výchovné, vzdelávacie a motivačné aktivity s Rómskou komunitou v majoritnom prostredí
Zdenka Račáková
Oheň nádeje
Roma Renovabis
5745 €
115%
Darovať
15
Dní do konca
5000 €
Cieľová suma

Občianske združenie Oheň nádeje vzniklo v roku 2015 pod záštitou Saleziánov don Bosca pôsobiacich na sídlisku Luník IX v Košiciach od roku 2008.
Cieľom projektu je integrácia Rómov do majoritného prostredia prostredníctvom rekonštrukcie chaty Borda v majoritnom prostredí v katastri obce Košický Klečenov za účelom realizácie pastoračných, výchovných, vzdelávacích a motivačných aktivít s rómskou komunitou.
V našej práci sa venujeme sa hlavne deťom a mladým Rómom zo sídliska Luník IX, ale pracujeme aj s celými rodinami.
Medzi naše hlavné aktivity patria hlavne streetwork, nízkoprahové aktivity v herni, rovesnícke skupiny (stretká), doučovanie, mentoring – individuálne sprevádzanie mladých Rómov, prázdninové aktivity – prímestský tábor, pobytové tábory na Borde, výlety a pracovný inkubátor pre dospelých - dočasné zamestnanie za účelom získania pracovných návykov, aby sa dokázali uplatniť na pracovnom trhu v majoritnom prostredí.
Viac sa dozviete na našej webovej stránke TU

Krok k integrácii z geta Krok k integrácii z geta

Zoznam darcov a darov

Matej F (13.10.2021) 80 €
Matej Ficeri (13.10.2021) 100 €
Izabela Ficeriová (13.10.2021) 70 €
Marek Š (13.10.2021) 120 €
Miroslav Urda (12.10.2021) 60 €
Ján Urda Urda (12.10.2021) 70 €
Alexander Novysedlák (12.10.2021) 40 €
Alena Maťková Maťková (12.10.2021) 300 €
Duri Skorvi (11.10.2021) 1800 €
Nech sme vsetci Boh-A-Ty. Pan Vam zehnaj!
Zuzana Urdová (11.10.2021) 80 €
Ambroz Curilla (10.10.2021) 350 €
Ambroz
Zuzana Babinčáková (10.10.2021) 350 €
Daniel Marton (07.10.2021) 200 €
František Goboňa (07.10.2021) 200 €
Zuzana Rákošova (07.10.2021) 200 €
Michaela Potočňáková (07.10.2021) 100 €
Anna Albertyová (07.10.2021) 100 €
J I (06.10.2021) 50 €
Katarína Albertyová (06.10.2021) 250 €
Úspešný projekt
Anton Ulicny (05.10.2021) 200 €