Kráčame s misou

Kráčame s misou
Formačné pobytové stretnutia, technické zabezpečenie pastoračného centra, spotrebný materiál
Igor Čikoš
Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejov
Roma Renovabis
958 €
19%
Darovať
15
Dní do konca
5000 €
Cieľová suma

Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejov (GRM BJ) bola zriadená prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom, SJ. v roku 2017.
Poslaním tejto misie je prinášať posolstvo evanjelia najmä ľuďom žijúcim v rómskych komunitách na území Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie v okrese Bardejov, a to prostredníctvom rôznorodej pastoračnej, formačnej, duchovnej, kultúrnej a sociálnej činnosti. Slúžime mladým, deťom, manželom, rodinám i starším.
Celá služba sa nesie v duchu našej vízie: Sprevádzať rómsky národ do večnej radosti cez zbožnosť, zmierenie a angažovanosť.
Keďže fungujeme ako podpora farnosti, tak s tým súvisí aj infraštruktúra pre túto službu ako napr.: dom pre kňaza s rodinou, priestory ( kaplnky, pastoračné centrá ) na stretávanie sa pre pravidelnú činnosť v službe Rómom v danej obci (osade ), tiež technické zabezpečenie, ako sú napr.: stoličky, bohoslužobné rúcha, stoly, mikrofóny, hudobné nástroje, notebook ako aj financie na víkendové tábory a formačné kurzy pre mladých a dospelých.
Cez túto finančnú zbierku chceme získať peniaze na budovanie lídrov a to tak mladých ako aj dospelých cez formačné pobytové stretnutia. Potrebné, veľmi nápomocne i overené skúsenosťou iných na dosiahnutie tohto cieľa sú formačné pobyty mimo rómskej osady. Ďalej chceme posilniť rozvoj umeleckých talentov, ktorými sú Rómovia obdarovaní.
Pri GRM BJ máme niekoľko hudobných gospelových kapiel. Jednou z nich je kapela AV MANCA, ktorej nedávno vyšlo CD s názvom: S bázňou. Zakúpením gitár, či mikrofónov vieme pomôcť mladým ľuďom rásť v ich obdarovaní a v zodpovednosti za hudobnú službu v spoločenstvách.
Veľmi dobré sa ujalo aj jedno mládežnícke divadelné zoskupenie pod vedením Mgr. Vladimíra Špureka PhD.. Ďalšou oblasťou, ktorú chceme posilniť v GRM BJ je technické zabezpečenie chodu pastoračného centra pre Rómov v Malcove. Konkrétne zakúpením nových stoličiek , stolov, ktoré potrebujeme pri práci s deťmi, pri workshopoch, či na pravidelnú týždennú formáciu v malých skupinách.
Vďaka Bohu vidíme ovocie v životoch ľudí, ktorí sa podľa Božieho slova „ priblížte sa k Bohu a Boh sa priblíži k vám“ menia v zmýšľaní, následne v životných postojoch.
Ľudia sú samostatní, sebavedomí , hľadajú Božiu vôľu vo svojom živote a sú ochotní slúžiť ďalším Rómom.
Ak máte chuť ísť „s Misou ďalej“ už vopred ďakujem a vyslovujem Pán Boh zaplať. Mgr. Igor Čikoš – riaditeľ GRM BJ.

Zoznam darcov a darov

Bohu Známy (19.10.2021) 20 €
Lenka Moľova Moľová (16.10.2021) 20 €
Eva Petrovičová (13.10.2021) 20 €
Jana Kasardová (10.10.2021) 20 €
Mária Bôryová (06.10.2021) 380 €
Peter Bilý (02.10.2021) 20 €
T.B. spoločenstvo Lenartov Bily (26.09.2021) 85 €
Dakujeme
B G (22.09.2021) 50 €
K. K. (21.09.2021) 50 €
Mária Rošková (20.09.2021) 32 €
Janka Pisarčíková (19.09.2021) 10 €
Igor Čikoš (19.09.2021) 20 €
Lenka Kaščáková (17.09.2021) 10 €
Michaela Gmitterová (17.09.2021) 16 €
Jana Vardzaľová (16.09.2021) 16 €
Andrea Darakova Darakova (14.09.2021) 32 €
Anetta Rešetárová (13.09.2021) 15 €
Stanislav Fedoročko (13.09.2021) 10 €
is tj (13.09.2021) 92 €
is rj (13.09.2021) 8 €