LAČHO PASTIRIS

LAČHO PASTIRIS
Dokončenie a vybavenie pastoračného centra
Martina Tvrdoňová
Misijné a komunitné centrum LAČHO PASTIRIS - DOBRÝ PASTIER
Roma Renovabis
1623 €
32%
Darovať
15
Dní do konca
5000 €
Cieľová suma
Voláme sa DOBRÝ PASTIER - LAČHO PASTIRIS a vznikli sme ako o. z. v rámci rímskokatolíckej farnosti Letanovce.
Naše motto: Láska je obeta. A láska bez obety nie je skutočnou láskou. Ak láska človeka nič nestojí, taká láska potom za nič nestojí.
Slúžime Rómom v Letanovciach v dedine aj v osade Strelník, Sp. Tomášovciach a Arnutovciach.
Podarilo sa nám v osade vybudovať aj pastoračné centrum s názvom DOBRÝ PASTIER - LAČHO PASTIRIS. 
Naša služba zahŕňa:
1. Charitu - službu lásky (burzy šatstva, pomoc pri dovoze a zháňaní dreva, nábytku...)
2. evanjelizáciu - službu ohlasovania (katechézy pre menšie i väčšie deti, letné tábory, duchovné obnovy, sv. omše, stretká, príprava rómskeho katechizmu,...) 
3. Sviatostná pastorácia - príprava na sviatostí a vysluhovanie sviatosti
Vyzbierané peniaze chceme použiť na dokončenie centra (dlažba na schody + fasáda),
zakúpenie hudobných nástrojov do centra, materiály na katechézy a stretká, Biblie, iný potrebný drobný materiál, rómsku animátorskú školu, duchovné obnovy.
Veľmi pekne ďakujeme každému dobrodincovi za finančnú, modlitbovú, či inú pomoc.
Marián Sivoň, farár v Letanovciach a predseda o. z. DOBRÝ PASTIER - LAČHO PASTIRIS
 
 
 
LAČHO PASTIRIS LAČHO PASTIRIS LAČHO PASTIRIS LAČHO PASTIRIS

Zoznam darcov a darov

Darina Petrasova (20.10.2021) 50 €
Maroš Neupauer (19.10.2021) 8 €
Štefan ... (14.10.2021) 50 €
Nech sa darí
Marián Lesňák Lesňák (13.10.2021) 30 €
Anna Lesňáková (13.10.2021) 20 €
Marta Šterbáková (11.10.2021) 100 €
Marián Sivoň Sivoň (11.10.2021) 50 €
Radovan Neupauer (11.10.2021) 32 €
Bohuznáme osoby (10.10.2021) 180 €
Júlia Palušková (08.10.2021) 20 €
m h (06.10.2021) 50 €
Daniela Mikolajová (05.10.2021) 20 €
Štefan Marko (05.10.2021) 35 €
Jana Hricková (03.10.2021) 16 €
Anna Vrončová (03.10.2021) 64 €
Marian Kotrady (03.10.2021) 270 €
Antónia Bendíková (02.10.2021) 16 €
Martin Toporcer (01.10.2021) 25 €
Igor Kubičár (30.09.2021) 50 €
Nech poslúži dobrému účelu.
Margita Kubičárová (30.09.2021) 50 €
Nech poslúži dobrému účelu.